Quản Trị 4.0
 • Mô phỏng lại 
  nơi làm việc của bạn

  Doanh nghiệp của bạn đang rất phát triển. Tuy nhiên, diễn biến của dịch COVID-19 khiến mọi thứ bị đảo lộn. Zoho  Workplace giúp bạn thống nhất và tập trung không gian làm việc của nhóm bạn, đơn gian hoá việc lưu trữ thông tin và hợp lý hoá giao tiếp trong nhóm.   Sáng tạo

  Cộng tác

  Giao tiếp

  Zoho Workplace được xây dựng để cải thiện năng suất và hợp tác nhóm. Tạo tài liệu và thuyết trình, chia sẻ và quản lý tệp, tổ chức các cuộc họp và hội nghị trực tuyến, liên lạc qua trò chuyện hoặc email và làm việc không giới hạn.


Các ứng dụng trong Zoho Workplace

Sáng tạo
​Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống

Mang ý tưởng của bạn vào cuộc sống, Zoho Workplace cho phép bạn mang theo toàn bộ văn phòng của mình mọi lúc mọi nơi, truy cập và làm việc trên các tài liệu, bảng tính và bản trình bày. Chia sẻ tài liệu với bạn bè và được xem xét một cách nhanh chóng.

Cộng tác
Làm việc cùng nhau từ bất kỳ đâu

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị và hội thảo trên web và lưu trữ, chia sẻ và cộng tác trên các tệp trong không gian làm việc của bạn, bất kể vị trí của bạn là gì từ tất cả các ứng dụng Zoho Workplace.

Giao tiếp
Nói chuyện chỉ bằng một cú nhấn chuột

Kết nối dễ dàng với các đồng nghiệp bằng các ứng dụng giao tiếp kinh doanh trong Zoho Workplace. Chia sẻ email với đồng nghiệp của bạn để giảm bớt sự lộn xộn của hộp thư đến, theo dõi họ qua trò chuyện hoặc châm ngòi cho các cuộc thảo luận toàn nhóm thông qua các diễn đàn.

"Mọi ứng dụng của chúng tôi đã được kết nối với nhau trong cùng một môi trường nhờ Zoho Workplace. Chúng tôi rất thích thiết kế tối giản và dễ sử dụng của Zoho Workplace. Đó là giải pháp đám mây tốt nhất mà chúng tôi đã từng thử."


Raul Bellmunt Tabero
CEO of Apps Implantadores
Đăng ký dùng thử miễn phí trong 15 ngày