Quản Trị 4.0

i3 JSC- 
​15 years anniversary

The photos of its time

01-08-2020

Flamigo Đại Lải- Vĩnh Phúc

Đại Gia đình i3 JSC cùng đối tác khắp 3 miền tụ họp, cùng nhau nhìn lại hành trình 15 năm xây dựng và phát triển. Đây là dịp để mọi người kết nối, gắn bó nhau hơn và cũng là lời cảm ơn từ HĐQT tới toàn bộ các thành viên trong Đại Gia đình.

Ảnh trong bữa tối Gala
Ảnh ngoài sự kiện
Ảnh trong bữa tối Gala
Ảnh ngoài sự kiện