Quản Trị 4.0

Thống nhất Nền tảng Trải nghiệm Khách hàng - #ZohoCX

Hợp nhất Nền tảng quản trị nhóm Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ, Cung cấp thông điệp nhất quán tại từng điểm chạm khách hàng.

TRẢI NGHIỆM #ZOHO CX
BROCHURE #ZOHO CX

Tương tác đa kênh 

Số hóa trải nghiệm và gắn kết khách hàng tại từng điểm tiếp xúc đa kênh: website, điện thoại, email, trò chuyện trực tuyến, khảo sát, mạng xã hội hay yêu cầu hỗ trợ ..  trong từng hoàn cảnh tiếp cận.

​Cộng tác nhóm

Các nhóm trong doanh nghiệp cộng tác với nhau thường xuyên trên cùng nền tảng ZohoCX, tạo ra hệ sinh thái kết nối tới từng dự án, các chiến dịch tiếp thị, hay giao tiếp khách hàng.


Toàn cảnh 360° về Khách hàng

ZohoCX mang lại bức tranh rõ ràng và toàn cảnh về khách hàng, khi  dữ liệu được quản trị tập trung trong thu thập, phân tích và hành động - thông qua tất cả các kênh giao tiếp, đưa ra kết quả mong muốn theo thời gian thực.​Tăng Hiệu quả làm việc

Các nhóm làm việc luôn hoạt động theo cách khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu. ZohoCX trợ giúp tăng năng suất và hiệu quả  của nhóm thông qua lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.​Làm việc Mọi lúc - Mọi nơi​

ZohoCX cung cấp ứng dụng trên thiết bị di động, giúp từng thành viên nhóm luôn cập nhật dữ liệu, linh hoạt, sẵn sàng tương tác khách hàng và đưa ra quyết định mọi lúc - mọi nơi. ​Quản trị Nguồn lực Tập trung

ZohoCX giúp xây dựng và vận hành nhóm (Sales, Marketing, Hỗ trợ, BI ...) với chi phí và thời gian hiệu quả, quản lý một cách hệ thống, đáp ứng mọi quy mô làm việc.

TRẢI NGHIỆM #ZOHO CX