Quản Trị 4.0

Nền tảng marketing hợp nhất cho team marketing

Zoho Marketing Plus được xây dựng phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, là sự kết hợp tất cả các hoạt động marketing của bạn trên một nền tảng. 

Đăng ký tư vấn miễn phí
Đăng ký tư vấn miễn phí
Truy cập Marketing Plus