Quản Trị 4.0

GIẢI PHÁP HELP DESK HÀNG ĐẦU CHO TRƯỜNG HỌC

Thiết lập đơn giản. Không cần quá nhiều kiến ​​thức về CNTT.

Zoho Desk hỗ trợ liền mạch
cho tổ chức giáo dục của bạn.

... Zoho Desk sẽ hỗ trợ bạn

Như thế nào?

Nhiều kênh; một giao diện

Với Zoho Desk, học viên của bạn có thể giao tiếp qua email, trò chuyện, Facebook, Twitter, điện thoại hoặc thậm chí là biểu mẫu web. Nhóm của bạn sẽ có một giao diện để xử lý mọi thứ.

Chia sẻ cho các phòng ban khác

Đôi khi, một bộ phận khác có thể cần phải tham gia và giúp đỡ học sinh. Zoho Desk cho phép bạn chia sẻ những vấn đề này với các phòng ban khác và sau đó dễ dàng theo dõi chúng.

Giảm tải thời gian việc trả lời các câu hỏi

Duy trì trang câu hỏi thường gặp phải cho sinh viên tương lai, sinh viên hiện tại và phụ huynh của bạn. Họ tìm thấy câu trả lời ngay lập tức và lượng công việc của bạn giảm đáng kể.

Nhiều kênh; một giao diện

Với Zoho Desk, học viên của bạn có thể giao tiếp qua email, trò chuyện, Facebook, Twitter, điện thoại hoặc thậm chí là biểu mẫu web. Nhóm của bạn sẽ có một giao diện để xử lý mọi thứ.

Chia sẻ cho các phòng ban khác

Đôi khi, một bộ phận khác có thể cần phải tham gia và giúp đỡ học sinh. Zoho Desk cho phép bạn chia sẻ những vấn đề này với các phòng ban khác và sau đó dễ dàng theo dõi chúng.

Giảm tải thời gian việc trả lời các câu hỏi

Duy trì trang câu hỏi thường gặp cho sinh viên tương lai, sinh viên hiện tại và phụ huynh của bạn. Họ tìm thấy câu trả lời ngay lập tức và lượng công việc của bạn giảm đáng kể.

Một cộng đồng hỗ trợ

Cho phép học sinh, giáo viên và phụ huynh của bạn tham gia vào cuộc trò chuyện có ý nghĩa với nhau thông qua các diễn đàn cộng đồng.

Làm việc nhóm dễ dàng

Nhóm hỗ trợ có thể cộng tác với các nhóm khác, chẳng hạn như cơ sở vật chất và CNTT hoặc tuyển sinh, trong thời gian thực thông qua trò chuyện và nhận xét.

Tiết kiệm thời gian Tiết kiệm công sức

Sử dụng tự động hóa thông minh, chẳng hạn như quy trình công việc và macro, để giảm các tác vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian.

Một cộng đồng hỗ trợ

Cho phép học sinh, giáo viên và phụ huynh của bạn tham gia vào cuộc trò chuyện có ý nghĩa với nhau thông qua các diễn đàn cộng đồng.

Làm việc nhóm dễ dàng

Nhóm hỗ trợ có thể cộng tác với các nhóm khác, chẳng hạn như cơ sở vật chất và CNTT hoặc tuyển sinh, trong thời gian thực thông qua trò chuyện và nhận xét.

Tiết kiệm thời gian Tiết kiệm công sức

Sử dụng tự động hóa thông minh, chẳng hạn như quy trình công việc và macro, để giảm các tác vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian.

Bạn chưa thấy bị thuyết phục phải không?

Hãy bắt đầu 15 ngày dùng thử.