Quản Trị 4.0

Các ứng dụng Zoho như Creator giúp SRM University trong hành trình tiến tới vận hành quy trình quản lý một trường Đại học không cần giấy tờ


EDUGATE sử dụng ZOHO CRM để quản lý giáo dục & tuyển sinh


      

ENACT mở rộng chỗ đứng và thị trường biểu hiện qua sự hợp nhất sức mạnh của Zoho CRM  Tìm hiểu cách Sooite Solutions đã giúp VoiceBoxer - một bài trình bày và nền tảng truyền thông đa ngôn ngữ hàng đầu cung cấp cho người dùng khả năng giải đoán giọng nói trực tiếp và từ xa - sắp xếp các quy trình và hoạt động kinh doanh của họ.
  LeBros sử dụng Zoho Backstage đem đến tương tác kỹ thuật số cho sự kiện.  LeBros sử dụng Zoho Backstage đem đến tương tác kỹ thuật số cho sự kiện.

  Đại Sứ Quán Mỹ sử dụng Zoho Creator để tạo form đăng ký khoá học trực tuyến.  LeBros sử dụng Zoho Backstage đem đến tương tác kỹ thuật số cho sự kiện.

   
   

  ENACT mở rộng chỗ đứng và thị trường biểu hiện qua sự hợp nhất sức mạnh của Zoho CRM.


   Kymviet sử dụng Zoho Commerce làm trang giới thiệu công ty, bán hàng và quảng bá thương hiệu.