Quản Trị 4.0

Phần mềm hỗ trợ khách hàng mà bạn có thể giao dịch ngân hàng

Cho dù trọng tâm là ngân hàng, môi giới hay thế chấp, tổ chức tài chính của bạn đều cần phần mềm trợ giúp tốt nhất trong ngành.

Tự phục vụ

Đối với các câu hỏi về thủ tục tiêu chuẩn, như phê duyệt khoản vay và mở hoặc đóng tài khoản, khách hàng có thể truy cập cổng thông tin tự phục vụ. Bằng cách này, họ tìm thấy câu trả lời nhanh hơn và tải vé giảm đáng kể.


Hợp tác nhóm

Cho phép các thành viên từ các bộ phận Kiểm toán, Lập ngân sách, Tín dụng và các bộ phận khác tham gia quảng cáo bằng cách sử dụng tính năng Chia sẻ yêu cầu trong Zoho Desk. Hơn nữa, bạn có thể quản lý hỗ trợ khách hàng cho từng bộ phận này một cách độc lập.

  Bảo mật tuyệt đối

Xử lý thông tin tài chính nhạy cảm với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Bạn có thể kiểm soát ai xem thông tin gì và ai thực hiện nhiệm vụ gì. Thiết lập vai trò và quyền đối với hồ sơ để giữ an toàn cho thông tin khách hàng.


80 triệu người dùng tin tưởng Zoho để điều hành doanh nghiệp của họ

Điều gì khiến Zoho Desk trở nên thiết yếu đối với doanh nghiệp của bạn?

Bán vé đa kênh

Luôn ở trong tầm với của khách hàng, cho dù họ sử dụng điện thoại, email, trò chuyện trực tiếp, mạng xã hội hay biểu mẫu web. Zoho Desk đưa yêu cầu từ mọi kênh vào một nền tảng hợp nhất.

Tự động hoá thông minh

Tạo tự động hóa thu hút sự chú ý của bạn đối với các yêu cầu quá hạn và đặt quy tắc gán tự động. Nhận thông báo về các cập nhật yêu cầu hoặc phản hồi của khách hàng và đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các hợp đồng cấp độ dịch vụ.

Báo cáo chuyên sâu

Sử dụng báo cáo tích hợp thông minh hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng mình. Nhận các báo cáo theo thời gian thực được gửi ngay đến hộp thư đến để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách cải thiện doanh nghiệp.

Tích hợp CRM

Lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng của bạn hoặc xử lý các cuộc gọi với khách hàng tiềm năng bằng tích hợp Zoho CRM. Giờ đây, bạn có thể tăng cường mối quan hệ với khách hàng, bán thêm hoặc bán kèm ngay từ bộ phận trợ giúp của mình.

Đo CSAT

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, thu thập phản hồi và theo dõi xu hướng để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Bạn cũng có thể tạo các quy trình theo dõi tự động để đảm bảo rằng luôn làm hài lòng các khách hàng có giá trị cao của mình.

Tích hợp phần mềm kế toán

Bằng cách sử dụng tích hợp Zoho Books, bạn có thể xem các khoản thanh toán chưa thanh toán, tăng ước tính hoặc hóa đơn trong một yêu cầu và thay đổi trạng thái thanh toán theo yêu cầu.

Khách hàng của chúng tôi