Quản Trị 4.0

Tài nguyên về video

Nơi chia sẻ những video về sự chia sẻ thực tế từ những khách hàng sử dụng 

các ứng dụng của Zoho trên toàn cầu và nơi giới thiệu những sản phẩm, tính năng mới.

Zoho là gì?

AI: Triển khai Bán hàng thông minh với sự trợ giúp từ Zia

Công ty tiết kiệm hơn 500K $ khi chuyển từ Salesforce sang Zoho CRM Plus

Các ứng dụng Zoho như Creator giúp SRM University trong hành trình tiến tới vận hành quy trình quản lý một trường Đại học không cần giấy tờ.

Bạn có biết 2017 

Giới thiệu Gamescope cho Zoho CRM 

Zoho Social - Ứng dụng Quản lý Truyền thông mạng Xã hội cho Các Doanh nghiệp đang phát triển và các Agency

Zoho CRM - Khái niệm cơ bản & Quy trình kinh doanh (Vijay Sundaram)

Zoho CRM - Tự động hoá bán hàng (Ricky Thakrar)

Zoho CX - Thống nhất Nền tảng Trải nghiệm Khách hàng