Quản Trị 4.0

Chuỗi workshop trực tuyến

Chuỗi workshop trực tuyến

2022 sẽ là khởi đầu mới với những thách thức và cơ hội. Sau một thời gian đối mặt với khủng hoảng, các doanh nghiệp giờ đây cần phục hồi và đảm bảo sự gián đoạn công việc của công ty. 
Zoho cung cấp bộ ứng dụng phù hợp giúp bạn có thể làm việc từ xa và cải thiện công việc một cách hiệu quả nhất!
Đăng ký ngay!
Đăng ký ngay!

​Workshop tháng 10/2021 - Vietnam

​Workshop tháng 10/2021 - Vietnam

Hội nhập và Chuyển đổi Môi trường Số

02/03/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

Hoàn thành trải nghiệm khách hàng với Zoho CRM Plus

27/10/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

​Chuỗi workshop ​năm 2022 - APAC

​Chuỗi workshop năm 2022 - APAC

What's new at Zoho

16/02/2021

10h00

Đăng ký miễn phí

Zoholics APAC Vitual 2021

06/10/2021
07/10/2021

09h00

Đăng ký miễn phí

Tăng năng suất khi làm việc từ xa với team
(Zoho WorkDrive)

22/07/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

Tự động hoá cho tài liệu, bảng tính (Zoho Writer, Sheet và Show)

28/07/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

Tạo ứng dụng di động thúc đẩy phát triển kinh doanh (Zoho Creator)

11/08/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

Zoho One: Chuyển từ ứng dụng sang hệ điều hành

18/08/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí

Hỗ trợ đa kênh và theo dõi thời gian với Zoho Desk (Zoho Desk)

21/04/2021

10h00 - 11h00

Đăng ký miễn phí