Quản Trị 4.0

Phần mềm Phân tích và Business Intelligence

Zoho Analytics là phần mềm phân tích dữ liệu và BI tự phục vụ cho phép bạn phân tích dữ liệu thông qua hiển thị hình ảnh, trực quan hóa dữ liệu một cách tuyệt vời và khám phá những thông tin chuyên sâu chỉ trong vài phút.

TRUY CẬP ZOHO ANALYTICS

Phần mềm Phân tích và Business Intelligence

Zoho Analytics là phần mềm phân tích dữ liệu và BI tự phục vụ cho phép bạn phân tích dữ liệu thông qua hiển thị hình ảnh, trực quan hóa dữ liệu một cách tuyệt vời và khám phá những thông tin chuyên sâu chỉ trong vài phút.

TRUY CẬP ZOHO ANALYTICS

500

Nghìn 

doanh nghiệp

02

Triệu

người dùng    

50

Triệu 

báo cáo

Được các thương hiệu lớn tin dùng

Được các thương hiệu lớn tin dùng

Khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu thô của bạn

Chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu thô thành các báo cáo và trang tổng quan hữu ích. Theo dõi các số liệu kinh doanh chính, xem xu hướng dài hạn, xác định các giá trị ngoại lệ và tìm ra những thông tin chuyên sâu bị ẩn đi.

Nhận và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

Nhận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Kết hợp các dữ liệu này với nhau để tạo ra các báo cáo và trang tổng quan giúp xem tình trạng doanh nghiệp của bạn tại các bộ phận khác nhau.

Phân tích trực quan dữ liệu kinh doanh

Tạo báo cáo và trang tổng quan với trình thiết kế kéo và thả dễ sử dụng trong công cụ báocáo của chúng tôi. Sử dụng các tùy chọn trực quan khác nhau để đi sâu vào chi tiết cụ thể.

Phân tích tăng cường

Phân tích sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Hãy hỏi trợ lý thông minh Zia của chúng tôi, đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời dưới dạng các báo cáo. Tự động tạo báo cáo về dữ liệu của bạn. Dự báo xu hướng dựa trên dữ liệu trước đây của bạn.

Cộng tác trực tuyến an toàn

Chia sẻ/công khai báo cáo của bạn với các đồng nghiệp. Thêm ý kiến và tổ chức các cuộc hội thoại. Đặt cảnh báo dữ liệu thông minh để cảnh báo cho bạn khi xuất hiện các giá trị ngoại lệ hoặc bất thường.

Phân tích nhúng

Nhận công cụ BI và phân tích nhúng mạnh mẽ dưới tên thương hiệu của riêng bạn, có thể được nhúng vào sản phẩm, ứng dụng của riêng bạn hoặc truy cập từ cổng thông tin hoặc trang web của bạn.

Khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu thô của bạn

Chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu thô thành các báo cáo và trang tổng quan hữu ích. Theo dõi các số liệu kinh doanh chính, xem xu hướng dài hạn, xác định các giá trị ngoại lệ và tìm ra những thông tin chuyên sâu bị ẩn đi.

Nhận và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

Nhận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Kết hợp các dữ liệu này với nhau để tạo ra các báo cáo và trang tổng quan giúp xem tình trạng doanh nghiệp của bạn tại các bộ phận khác nhau.

Phân tích trực quan dữ liệu kinh doanh

Tạo báo cáo và trang tổng quan với trình thiết kế kéo và thả dễ sử dụng trong công cụ báocáo của chúng tôi. Sử dụng các tùy chọn trực quan khác nhau để đi sâu vào chi tiết cụ thể.

Phân tích tăng cường

Phân tích sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Hãy hỏi trợ lý thông minh Zia của chúng tôi, đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời dưới dạng các báo cáo. Tự động tạo báo cáo về dữ liệu của bạn. Dự báo xu hướng dựa trên dữ liệu trước đây của bạn.

Cộng tác trực tuyến an toàn

Chia sẻ/công khai báo cáo của bạn với các đồng nghiệp. Thêm ý kiến và tổ chức các cuộc hội thoại. Đặt cảnh báo dữ liệu thông minh để cảnh báo cho bạn khi xuất hiện các giá trị ngoại lệ hoặc bất thường.

Phân tích nhúng

Nhận công cụ BI và phân tích nhúng mạnh mẽ dưới tên thương hiệu của riêng bạn, có thể được nhúng vào sản phẩm, ứng dụng của riêng bạn hoặc truy cập từ cổng thông tin hoặc trang web của bạn.

Hơn 500 tích hợp có sẵn cho các ứng dụng kinh doanh của bạn

Được đánh giá tốt nhất

Hơn 500 tích hợp có sẵn cho các ứng dụng kinh doanh của bạn

Được đánh giá tốt nhất

Các chuyên gia trong ngành nói gì về Zoho Analytics

Sử dụng Analytics mọi lúc

Tương tác với dữ liệu, báo cáo và trang tổng quan của bạn mọi lúc, mọi nơi từ các thiết bị di động iOS và Android.

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng BI cho thiết bị di động.

Bắt đầu trực quan hóa dữ liệu của bạn ngay hôm nay

TRUY CẬP ZOHO ANALYTICS

Sử dụng Analytics mọi lúc

Tương tác với dữ liệu, báo cáo và trang tổng quan của bạn mọi lúc, mọi nơi từ các thiết bị di động iOS và Android.

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng BI cho thiết bị di động.

Bắt đầu trực quan hóa dữ liệu của bạn ngay hôm nay

TRUY CẬP ZOHO ANALYTICS