Quản Trị 4.0

Chạy sự kiện chuyên nghiệp hơn, thông minh hơn

Zoho Backstage là phần mềm quản lý sự kiện cho phép các nhà tổ chức sự kiện lập kế hoạch và tổ chức các hội nghị, buổi họp mặt và giới thiệu sản phẩm với hiệu quả và tác động lớn hơn.

Truy cập vào Backstage


Mang đến trải nghiệm sự kiện đặc biệt

THIẾT KẾ

Tạo sự hiện diện kỹ thuật số mạnh mẽ
Tạo một trang web đa ngôn ngữ có tác động và một ứng dụng di động cho sự kiện của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột. Chọn từ các chủ đề và mẫu được tạo sẵn để hiển thị trực tuyến trong vài phút, không phải vài ngày.
Tạo một trang web và một ứng dụng đa ngôn ngữ cho sự kiện chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chọn từ các chủ đề và mẫu có sẵn để hiển thị chỉ trong vài phút.THỊ TRƯỜNG


Tối đa hóa khả năng tiếp cận của bạn
Tạo sự nhân diện cho sự kiện của bạn bằng cách nhúng trang sự kiện trên các trang web và blog khác. Tạo banner cho các quảng cáo trên mạng xã hội mà không cần đến chuyên môn thiết kế.
BÁN HÀNG


Đảm bảo số lượng người đăng ký & bán vé liên tục
Sự kiện thành công phát triển mạnh khi tham dự. Giúp mọi người dễ dàng đăng ký và sau đó nuôi dưỡng họ qua email để hiển thị. Luôn kiểm soát việc bán vé của bạn và nhận thanh toán ngay lập tức.
TÀI TRỢ


Quản lý tài trợ
Tạo các cấp và gói của riêng bạn để thu hút các nhà tài trợ tiềm năng. Quản lý các yêu cầu tài trợ và đánh dấu các nhà tài trợ được chọn trên trang web.
PHÂN TÍCH


Theo dõi số liệu sự kiện trong một trang tổng quan
Luôn cập nhật số lượng người đăng ký, bán vé, số lượng người tham dự, các phiên,... trong một màn hình duy nhất.

Tương tác với sự kiện dễ dàng

Tương tác với người tham dự

Thu hút những người tham dự tham gia vào các phiên bằng cách trả lời các cuộc thăm dò, đặt câu hỏi và tương tác với diễn giả bằng ứng dụng trên thiết bị di động. Gửi cảnh báo để thông báo cho họ khi cần.
Trao quyền cho diễn giả

Làm nổi bật diễn giả của bạn và cho phép họ giới thiệu bản thân, trả lời câu hỏi và tải lên bài thuyết trình trên trang web sự kiện của bạn.

Điều hành sự kiện tiếp theo của bạn với Zoho Backstage — phần mềm lập kế hoạch sự kiện

Đăng ký dùng thử

Chạy sự kiện chuyên nghiệp hơn, thông minh hơn

Zoho Backstage là phần mềm quản lý sự kiện cho phép các nhà tổ chức sự kiện lập kế hoạch và tổ chức các hội nghị, buổi họp mặt và giới thiệu sản phẩm với hiệu quả và tác động lớn hơn.

Truy cập vào Backstage


Mang đến trải nghiệm sự kiện đặc biệt

THIẾT KẾ

Tạo sự hiện diện kỹ thuật số mạnh mẽ
Tạo một trang web đa ngôn ngữ có tác động và một ứng dụng di động cho sự kiện của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột. Chọn từ các chủ đề và mẫu được tạo sẵn để hiển thị trực tuyến trong vài phút, không phải vài ngày.
Tạo một trang web và một ứng dụng đa ngôn ngữ cho sự kiện chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chọn từ các chủ đề và mẫu có sẵn để hiển thị chỉ trong vài phút.THỊ TRƯỜNG


Tối đa hóa khả năng tiếp cận của bạn
Tạo sự nhân diện cho sự kiện của bạn bằng cách nhúng trang sự kiện trên các trang web và blog khác. Tạo banner cho các quảng cáo trên mạng xã hội mà không cần đến chuyên môn thiết kế.
BÁN HÀNG


Đảm bảo số lượng người đăng ký & bán vé liên tục
Sự kiện thành công phát triển mạnh khi tham dự. Giúp mọi người dễ dàng đăng ký và sau đó nuôi dưỡng họ qua email để hiển thị. Luôn kiểm soát việc bán vé của bạn và nhận thanh toán ngay lập tức.
TÀI TRỢ


Quản lý tài trợ
Tạo các cấp và gói của riêng bạn để thu hút các nhà tài trợ tiềm năng. Quản lý các yêu cầu tài trợ và đánh dấu các nhà tài trợ được chọn trên trang web.
PHÂN TÍCH


Theo dõi số liệu sự kiện trong một trang tổng quan
Luôn cập nhật số lượng người đăng ký, bán vé, số lượng người tham dự, các phiên,... trong một màn hình duy nhất.

Tương tác với sự kiện dễ dàng

Tương tác với người tham dự

Thu hút những người tham dự tham gia vào các phiên bằng cách trả lời các cuộc thăm dò, đặt câu hỏi và tương tác với diễn giả bằng ứng dụng trên thiết bị di động. Gửi cảnh báo để thông báo cho họ khi cần.

Trao quyền cho diễn giả

Làm nổi bật diễn giả của bạn và cho phép họ giới thiệu bản thân, trả lời câu hỏi và tải lên bài thuyết trình trên trang web sự kiện của bạn.

Điều hành sự kiện tiếp theo của bạn với Zoho Backstage — phần mềm lập kế hoạch sự kiện

Đăng ký dùng thử