Quản Trị 4.0

Phần mềm kế toán trực tuyến

Zoho Books là phần mềm kế toán trực tuyến quản lý tài chính của bạn, tự động hóa quy trình kinh doanh và giúp bạn làm việc tập thể giữa các phòng ban.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Books

Tại sao Zoho Books luôn được các doanh nghiệp tin dùng?

Kế toán cuối kỳ

Ngay từ khi thương lượng các giao dịch, đến việc tăng đơn đặt hàng, đến việc lập hóa đơn, Zoho Books xử lý các công việc kế toán thông thường để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Cộng tác dễ dàng

Với việc phân quyền truy cập cho từng người, bạn có thể thêm đồng nghiệp và kế toán của mình vào tổ chức của mình để họ có thể ghi nhật ký thời gian, xem báo cáo hoặc quản lý tài khoản của bạn.


Nền tảng tích hợp

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, hãy cải thiện hơn với 40+ ứng dụng của Zoho để giúp bạn quản lý và điều hành mọi khía cạnh của doanh nghiệp từ mọi nơi.Sơ lược các tính năng

Phiếu thu
Phiếu trả
Tồn kho
Ngân hàng
Theo dõi
Liên hệ
Báo cáo
Phiếu thu


Giữ tiền với Zoho Books. Gửi ước tính, chuyển đổi chúng thành hóa đơn và được thanh toán trực tuyến đúng hạn.

 • Tạo hóa đơn trong vài giây
 • Theo đuổi thanh toán dễ dàng với lời nhắc thanh toán
 • Cung cấp cho khách hàng của bạn tùy chọn thanh toán trực tuyến và được thanh toán nhanh hơn
Phiếu trả


Luôn cập nhật các khoản phải trả của bạn và biết tiền của bạn đang đi đâu. Từ hóa đơn của nhà cung cấp đến chi phí, Zoho Books giúp quản lý các khoản phải trả dễ dàng.

 • Tạo và gửi đơn đặt hàng
 • Tải lên biên lai chi phí
 • Theo dõi các khoản thanh toán bạn đã thực hiện
Tồn kho


Nắm bắt hàng hóa và dịch vụ bạn cung cấp và nhanh chóng thêm chúng vào giao dịch của bạn.

 • Theo dõi mức tồn kho mọi lúc
 • Đặt điểm đặt hàng lại và bổ sung hàng dự trữ khi nó xuống thấp
 • Sắp xếp khoảng không quảng cáo của bạn với các thông tin quan trọng như SKU, chi phí và lượng hàng có sẵn
Ngân hàng


Kết nối tài khoản ngân hàng của bạn và tự động nhập các giao dịch của bạn vào phần mềm kế toán của bạn.

 • Bỏ qua mục nhập dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu ngân hàng tự động
 • Thiết lập các quy tắc để phân loại các giao dịch ngân hàng 
 • Đối chiếu các giao dịch nhanh chóng và luôn sẵn sàng cho thuế
Theo dõi

Theo dõi thời gian dành cho các dự án và dễ dàng lập hóa đơn cho khách hàng cho công việc của bạn.

 • Quản lý nhiều dự án dễ dàng
 • Tạo hóa đơn trực tiếp từ các dự án
 • Theo dõi số giờ và chi phí chưa thanh toán
Liên hệ

Nhận tất cả các địa chỉ liên hệ của bạn ở một nơi để liên lạc dễ dàng.

 • Tạo, chỉnh sửa và quản lý địa chỉ liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp của bạn từ bên trong Zoho Books
 • Cộng tác với khách hàng của bạn thông qua cổng khách hàng
 • Lưu trữ an toàn thông tin thanh toán của khách hàng để tự động tính phí họ cho các giao dịch định kỳ
Báo cáo
Từ báo cáo lãi lỗ và báo cáo Tổng kết hàng tồn kho đến báo cáo Tóm tắt thuế, Zoho Books cung cấp hơn 50 báo cáo kinh doanh cần thiết để vận hành doanh nghiệp của bạn một cách suôn sẻ.

 • Lập lịch báo cáo và gửi chúng qua email cho chính bạn hoặc chia sẻ chúng với nhóm của bạn
 • Xem tổng quan về doanh nghiệp với trang tổng quan tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh báo cáo và lọc dữ liệu hơn nữa để có thông tin chi tiết tốt hơn

Dùng thử Zoho Books miễn phí ngay!

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Books