Quản Trị 4.0

Zoho Creator Training

HOW-TO VIDEOS
ZOHOLICS PRESENTATIONS - 2019
TUTORIAL SERIES
HOW-TO VIDEOS
Demo Zoho Creator
Đi nhanh qua tất cả các thành phần và tính năng có sẵn trong Zoho Creator.
Tạo ứng dụng từ đầu
Tìm hiểu cách tạo một ứng dụng tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu cảu doanh nghiệp.
Tạo ứng dụng từ thư viện (gallary)
TÌm hiểu cách cài đặt một ứng dụng đã được tạo sẵn từ thư viện ứng dụng của Zoho Creator.
Tùy chỉnh ứng dụng
Tìm hiểu giao diện dễ dàng sử dụng để tùy chỉnh ứng dụng của bạn cho Website, mobile và máy tính bảng.
Chia sẻ ứng dụng
Tìm hiểu cách chia sẻ các thành phần ứng dụng của bạn với nguoiwf dùng khác và phân quyền.
Xuất dữ liệu từ ứng dụng
Tìm hiểu cách lọc và xuất dữ liệu từ ứng dụng của bạn ở các định dạng tệp khác nhau.
ZOHOLICS PRESENTATIONS - 2019

Phát triển ứng dụng tùy chỉnh trong vài phút

Tạo trải nghiệm độc đáo trên điện thoại

Phát triển với Deluge
Cliq platform, kết nối mọi thứ - viết bằng Deluge

TUTORIAL SERIES
Bắt đầu
Trong loạt bài hướng dẫn này, bạn sẽ được hướng dẫn xây dựng một ứng dụng trên Zoho Creator.
Tạo Form
Thiết lập form từ scratch. Kéo các trường bạn cần và thả chúng vào form của bạn.
Nhập dữ liệu hiện có
Nếu bạn đã có dữ liệu trên bảng tính, hãy xem cách bạn có thể nhập chúng vào ứng dụng của mình.
Khám phá ứng dụng của bạn
Tìm hiểu cách điều hướng ứng dụng của bạn và tìm kiếm thông qua dữ liệu được lưu trong báo cáo của bạn.
Lookups
Tìm hiểu cách kết nối các loại dữ liệu khác nhau trong ứng dụng của bạn bằng cách tra cứu từ báo cáo này sang báo cáo khác.
Báo cáo lịch
Xem cách bạn có thể sử dụng báo cáo lịch để sắp xếp ngày và nhiệm vụ của mình.
Biểu đồ Pivot
Xem cách tạo biểu đồ trục (Pivot)để vẽ biểu đồ dữ liệu, phân tán chúng theo dòng hoặc hiển thị chúng trong biểu đồ hình tròn.
Dashboards
Tạo bảng điều khiển để hiển thị nhiều báo cáo ở một nơi và phân loại.
Workflows
Learn to automate your workflows with Deluge, our layman-friendly scripting language.
Conditional formatting
Color-code your reports in a way that's easy for you to interpret; either by information, date, or by the task.
Email thông báo cơ bản
Thiết lập thông báo email và cá nhân hóa tin nhắn cho các nhiệm vụ đơn giản.
Thông báo Email nâng cao
Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng tập lệnh để tạo thông báo email cho các tình huống khác nhau.
Xác thực dữ liệu
Xem cách thiết lập tập lệnh xác thực và cảnh báo người dùng khi họ nhập dữ liệu sai trong biểu mẫu (form).
Nút tùy chỉnh
Tìm hiểu cách cấu hình các nút thực hiện hành động dựa trên các điều kiện do người dùng xác định.
Chia sẻ ứng dụng
Chia sẻ ứng dụng cảu bạn ngay lập tức với những người dùng Zoho Creator hoặc xuất bản lên website của bạn.
Cơ bản
Nâng cao
Cơ bản

    Mở đầu

 • Trong loạt bài hướng dẫn này, Taylor và Dylan sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một ứng dụng trên Zoho Creator.
Giới thiệu về Zoho Creator

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Deluge

Nâng cao

Section 1: 
​Xây dựng ứng dụng với Zoho Creator  - Tổng 48 phút

1. Xây dựng một ứng dụng với Zoho Creator - 9 phút

 • Các thành phần cơ bản của một ứng dụng
 • Cách một ứng dụng hoạt động như thế nào..

2. Tạo một biểu mẫu từ những bước khởi đầu - 7 phút

 • Xác định những thông tin cần trong biểu mẫu
 • Tạo một biểu mẫu đơn giản bằng những thao tác kéo thả các trường mong muốn
 • Báo cáo của biểu mẫu

3. Nhập dữ liệu từ bảng tính - 5 phút

 • Cách nhập dữ liệu từ một bảng tính trong Zoho Creator

4. Danh sách báo cáo điều hướng - 6 phút

 • Xem chi tiết thông tin dữ liệu
 • Tra cứu, sửa, xóa, cập nhật dữ liệu
 • Đưa ra các danh sách báo cáo theo ý bạn muốn


5. Tạo mối liên hệ thông qua trường Lookup

- 5 phút

 • Kết nối dữ liệu từ nhiều nơi thông qua trường Lookup với các thao tác kéo, thả

6. Báo cáo theo lịch - 3 phút

 • Những cái nhìn trực quan nhất khi báo cáo trên lịch, dễ nắm bắt, dễ quản lý

7. Tạo biểu đồ tròn Pivot - 8 phút

 • Đưa dữ liệu vào biểu đồ
 • Thêm sửa xóa, thay đổi chi tiết trong biểu đồ..
 • Đưa ra báo cáo với các số liệu cụ thể

8. Hiểu về bảng điều khiển và các phiên làm việc - 5 phút

 • Đưa các biểu mẫu và báo cáo ra bảng điều khiển với các thao tác kéo, thả đơn giản


Section 2: 
​Tự động hóa, kịch bản người dùng, chia sẻ ứng dụng - Tổng 1h40m

9. Cách thiết lập quy trình làm việc - 9 phút

 • Thiết lập một quy trình làm việc theo ý bạn muốn bằng thao tác kéo, thả
 • Hiểu về cách một quy trình làm việc
 • Đưa ra các báo cáo về quy trình

10. Các định dạng có điều kiện trong Zoho Creator - 5 phút

11. Gửi các email tự động một cách dễ dàng - 6 phút

 • Thiết lập các email tự động gửi đi khi đáp ứng điều kiện
 • Đặt lịch gửi tự động
 • Đưa ra các báo cáo về các email tự động

12. Gửi email nâng cao với các yêu cầu truy cập - 18 phút

 • Tìm hiểu cách gửi một email đến những người có yêu cầu đã được chấp thuận và một email khác cho những người có yêu cầu bị từ chối

13. Xác thực dữ liệu - 14 phút

 • Đưa ra các kịch bản để xác nhận người dùng, tiết kiệm thời gian trong việc quản lý

14. Tùy chỉnh một nút điều kiện - 7 phút

 • Thiết một một hành động của một nút để tiết kiệm thời gian trong việc thao tác với dữ liệu

15. Chia sẻ ứng dụng - 5 Phút

 • Chia sẻ ứng dụng với bất kì ai mà bạn muốn thông qua việc phân quyền cho họ
 • Chia sẻ cho mọi người với những gì bạn cho họ nhìn thấy