Quản Trị 4.0

Phần mềm chuẩn bị dữ liệu mạnh mẽ của Zoho

Phần mềm chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ tiên tiến cung cấp giải pháp toàn diện để lập mô hình, làm sạch, chuẩn bị, làm phong phú và tổ chức khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để phục vụ phân tích dữ liệu và lưu trữ dữ liệu với chất lượng dữ liệu vượt trội

TRUY CẬP ZOHO DATAPREP
Xem tổng quan

Phát hiện lỗi và sửa dữ liệu nhanh hơn với công cụ chuẩn bị dữ liệu hoạt động trên nền tảng AI này

KẾT NỐI

Chuẩn bị dữ liệu từ nhiều nguồn

Kết nối với nhiều nguồn khác nhau như tập tin, nguồn cấp dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, API REST và nhiều hơn nữa. Đồng thời, sử dụng cổng kết nối tích hợp để nhập dữ liệu từ Zoho Analytics và Zoho CRM.

KHÁM PHÁ

Phân tích và cải thiện chất

lượng dữ liệu

Lập hồ sơ dữ liệu để xem phân phối dữ liệu, thống kê, ngoại lệ và chất lượng dữ liệu. Xóa mục trùng lặp trong dữ liệu và cải thiện chất lượng bằng cách khắc phục các giá trị không hợp lệ và bị thiếu.

CHUYỂN ĐỔI

Chuyển đổi và làm giàu

Sử dụng công cụ chuyển đổi bằng AI và các đề xuất thông minh để áp dụng hơn 250 chuyển đổi. Sử dụng các kỹ thuật học máy để làm giàu dữ liệu với phân tích cảm xúc, phát hiện ngôn ngữ, trích xuất từ khóa, v.v..

BỘ QUY TẮC

Sử dụng lại bộ quy tắc

Sử dụng bộ quy tắc để theo dõi mọi chuyển đổi được áp dụng cho dữ liệu. Sửa đổi, vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ chuyển đổi nào vào bất kỳ thời điểm nào và sử dụng lại bộ quy tắc để áp dụng cùng một tập hợp chuyển đổi cho các tập dữ liệu khác.

DANH MỤC

Lập danh mục dữ liệu

Quản lý tập dữ liệu theo danh mục, thẻ tùy chỉnh, chất lượng dữ liệu, tình trạng sẵn sàng của dữ liệu và nhiều hơn nữa. Sử dụng Zia Search để tìm kiếm siêu dữ liệu trên toàn hệ thống nhằm cải thiện khả năng khám phá.

KHÁM PHÁ THÊM TÍNH NĂNG

Phần mềm chuẩn bị dữ liệu đa năng

Zoho DataPrep có thể phù hợp với mọi nhu cầu. Chuyển đổi, làm sạch và định dạng dữ liệu phục vụ phân tích, học máy, di chuyển dữ liệu và lưu kho.

Phân tích chuyên sâu

Dữ liệu chất lượng cao giúp các nhà phân tích dữ liệu thu thập được thông tin chuyên sâu hơn từ BI và các công cụ phân tích. Zoho DataPrep giảm đáng kể thời gian và công sức cần thiết để chuẩn bị dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Lưu kho dữ liệu

Chạy các quy trình dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau tới Amazon Redshift, Microsoft Azure SQL và các kho dữ liệu đám mây phổ biến khác.

Tìm hiểu thêm

Học máy

Hiệu quả của mô hình học máy phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của dữ liệu được sử dụng để đào tạo mô hình đó. Zoho DataPrep giúp các nhà khoa học dữ liệu làm sạch dữ liệu trên quy mô lớn mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

Tìm hiểu thêm

Quy trình kinh doanh / Di chuyển

Chạy các quy trình dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau tới Amazon Redshift, Microsoft Azure SQL và các kho dữ liệu đám mây phổ biến khác.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng nhiều nguồn và đích dữ liệu được hỗ trợ

Kết nối với hơn 50 nguồn dữ liệu

Kết nối với nguồn dữ liệu mong muốn và thiết lập các quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối tự động.

Xem tất cả các nguồn dữ liệu

Đồng bộ hóa đến nhiều đích

Khi dữ liệu đã được chuẩn bị và sẵn sàng sử dụng, hãy đồng bộ hóa dữ liệu đó với kho dữ liệu hoặc với dịch vụ phân tích/BI mong muốn.

Xem tất cả các đích được hỗ trợ

Kết nối dữ liệu của bạn với Zoho DataPrep. Bắt đầu ngay hôm nay!

TRUY CẬP ZOHO DATAPREP