Quản Trị 4.0

Phần mềm quản lý hàng tồn kho cho các doanh nghiệp đang phát triển.

Tăng doanh số bán hàng của bạn và theo dõi mọi đơn vị bằng phần mềm quản lý kho, thực hiện đơn hàng và kiểm soát hàng tồn kho mạnh mẽ của chúng tôi.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Inventory

Điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Tăng doanh số bán hàng

Mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến với hệ thống quản lý hàng tồn kho đa kênh Zoho Inventory. Thiết lập và tích hợp với các tài khoản Amazon, eBay, Etsy hoặc Shopify của bạn và bắt đầu bán hàng hóa của bạn.
Quản lý đơn đặt hàng

Quản lý đơn đặt hàng ngoại tuyến và trực tuyến bằng hệ thống quản lý đơn hàng hiệu quả Zoho Inventory. Ngoài ra, bạn có thể tạo đơn đặt hàng, đơn đặt hàng tồn kho và bỏ lô hàng, tất cả chỉ trong một ứng dụng quản lý hàng tồn kho.
Theo dõi từ đầu đến cuối

Theo dõi mọi mặt hàng hoặc lô hàng trong kho của bạn với số sê-ri và tính năng theo dõi hàng loạt. Bằng cách này, bạn có thể luôn theo dõi chuyển động của các mặt hàng hoặc kiểm soát tốt hơn thời hạn của mỗi lô.
Nhiều tích hợp vận chuyển

Nhận giá vận chuyển theo thời gian thực và thông tin chi tiết về quá trình vận chuyển, bao gồm các hãng vận chuyển lớn và đối tác vận chuyển cho doanh nghiệp của bạn một cách khôn ngoan. Một tính năng rất cần thiết cho một hệ thống quản lý hàng tồn kho hoàn chỉnh.
Tích hợp kế toán và CRM

Tích hợp liền mạch của chúng tôi với Zoho CRM và Zoho Books tự động đồng bộ hóa tất cả các địa chỉ liên hệ, đơn đặt hàng của bạn và giúp bạn quản lý dữ liệu tài chính mà không tốn công sức.
Quản lý kho

Kiểm tra mức tồn kho, quản lý việc luân chuyển giữa các kho và tạo báo cáo cho các kho cụ thể trong vòng vài giây. Quản lý hàng tồn kho trong tầm tay của bạn.

Đơn giản hóa việc quản lý hàng tồn kho với Zoho Inventory.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Inventory