Quản Trị 4.0

Nền tảng cá nhân hóa 
& tối ưu hóa chuyển đổi

Đo lường các chỉ số trang web chính của bạn, hiểu hành vi trực tuyến của khách truy cập và cung cấp cho họ trải nghiệm trang web được cá nhân hóa để tăng chuyển đổi.

Truy cập ngayBắt đầu các chuyển đổi quan trọng trên trang web

Bạn muốn tìm hiểu những hoạt động của khách truy cập trên trang web của mình? Tại sao họ lại hoạt động như vậy? Theo dõi khách hàng giúp bạn dễ dàng chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng nhờ bộ công cụ phù hợp. Bắt đầu lên các ý tưởng kinh doanh dựa trên dữ liệu?

Dùng thử miễn phí