Quản Trị 4.0

Được tạo ra để xây dựng đội ngũ làm việc vui vẻ hơn

Hãy để chúng tôi đảm nhiệm các quy trình Nhân sự của bạn, còn bạn chăm sóc nhân viên của mình. Từ quản lý nhập môn và sự có mặt đến theo dõi thời gian và đánh giá, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hãy để chúng tôi đảm nhiệm các quy trình Nhân sự của bạn, còn bạn chăm sóc nhân viên của mình. Từ quản lý nhập môn và sự có mặt đến theo dõi thời gian và đánh giá, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho People

Giải pháp Nhân sự 360 độ

Tích hợp với các ứng dụng ưa thích của bạn

Doanh nghiệp của bạn vận hành trên nhiều ứng dụng khác nhau. Zoho People sẽ giúp kết nối liền mạch với các ứng dụng bạn dùng hàng ngày.

Doanh nghiệp của bạn vận hành trên nhiều ứng dụng khác nhau. Zoho People sẽ giúp kết nối liền mạch với các ứng dụng bạn dùng hàng ngày.

Quản lý nhân viên mọi lúc mọi nơi

Liên hệ với nhân viên và giải quyết mọi công tác nhân sự từ mọi nơi.

Bắt đầu kiến tạo môi trường làm việc vui vẻ

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho People