Quản Trị 4.0

Tuyển dụng nhanh hơn, tuyển chất lượng hơn.

Zoho Recruit là hệ thống theo dõi ứng viên dựa trên nền tảng điện toán đám mây được xây dựng để cung cấp các giải pháp tuyển dụng đa dạng và toàn diện cho các công ty dịch vụ nhân sự, bộ phận nhân sự doanh nghiệp và lực lượng lao động tạm thời.

Zoho Recruit là hệ thống theo dõi ứng viên dựa trên nền tảng điện toán đám mây được xây dựng để cung cấp các giải pháp tuyển dụng đa dạng và toàn diện cho các công ty dịch vụ nhân sự, bộ phận nhân sự doanh nghiệp và lực lượng lao động tạm thời.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Recruit

Đối với công ty dịch vụ nhân sự

Lên kế hoạch trò chơi tuyển dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Đối với Bộ phận nhân sự doanh nghiệp

Nhân viên vui vẻ. Nơi làm việc sẽ càng vui vẻ hơn.

Tìm hiểu thêm

Đối với đội ngũ nhân viên tạm thời

Được xây dựng cho các công ty tuyển dụng nhân sự tạm thời hiện đại

Tìm hiểu thêm

Tích hợp liền mạch cho công tác tuyển dụng

Hệ thống theo dõi ứng viên của Zoho Recruit tích hợp liền mạch với một số ứng dụng của Zoho và bên thứ ba.

Tuyển dụng trên di động

Bạn không thích cảm giác tù túng trong phòng hội nghị? Vậy thì hãy phỏng vấn từ xa.

ZOHO RECRUIT DẪN ĐẦU TRONG SỐ CÁC PHẦN MỀM TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN

Mức độ tiếp nhận. Chuyển đổi. Phát triển.

Hệ thống theo dõi ứng viên của Recruit sẽ giúp bạn tuyển được người giỏi nhất.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Recruit