Quản Trị 4.0

Cách dễ nhất để quản lý thương hiệu của bạn trên mạng xã hội

Lên lịch các bài đăng không giới hạn, theo dõi những gì quan trọng và tạo báo cáo tùy chỉnh để phân tích hiệu suất truyền thông xã hội của bạn với Zoho Social.

Truy cập vào Zoho Social
LỊCH TRÌNH
Lên lịch giúp tiết kiệm thời gian
Lên lịch cho các bài đăng của bạn vào những thời điểm mà khán giả của bạn hoạt động tích cực nhất. Chọn từ các dự đoán về thời điểm tốt nhất của chúng tôi hoặc tạo lịch xuất bản của riêng bạn.
LỊCH
Nội dung lịch trực quan
Trực quan hoá mọi nội dung lịch trình trong Calendar cho phép bạn sắp xếp các bài đăng theo ý muốn. Truyền tải các bài đăng của bạn theo thời gian và đảm bảo rằng luôn thu hút người đọc.
QUẢN LÝ
Bảng điều khiển giám sát 
Bạn có thể theo dõi mọi thứ có liên quan thông qua các cột. Trả lời trong thời gian thực và tương tác với người đọc của bạn thường xuyên nếu muốn.
PHÂN TÍCH
Phân tích người đọc tốt nhất
Hiểu người đọc của bạn là ai và cách họ tương tác với bạn trên mạng xã hội. Tiếp tục với các báo cáo được tạo sẵn hoặc tạo các báo cáo mới từ đầu dựa trên các số liệu thống kê quan trọng đối với bạn.

Lên lịch trực tiếp cho Instagram?

Tăng sự xuất hiện trên Instagram bằng cách đăng những hình ảnh đẹp nhất, theo dõi, gắn tag # yêu thích và đăng lại nội dung do người dùng tạo ngay từ màn hình.

Zoho Social phù hợp cho các Agency

Quản lý phương tiện truyền thông xã hội cho tất cả khách hàng bằng một nền tảng duy nhất. Thiết lập trang tổng quan truyền thông xã hội mang thương hiệu của agency và mời khách hàng trở thành một phần của nó.

Xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội tốt nhất.

Truy cập vào Zoho Social