Quản Trị 4.0

Xây dựng đúng và giao hàng đúng thời gian

Hãy sẵn sàng thay đổi và tung ra các sản phẩm mà khách hàng của bạn yêu thích sử dụng.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Sprints
Lên kế hoạch để thích ứng với sự thay đổi.
Chia nhỏ công việc của bạn thành các câu chuyện của người dùng và chuyển những gì còn tồn đọng sang lần chạy nước rút tiếp theo để mang lại giá trị gia tăng. Nhận phản hồi sớm và gửi sản phẩm mà khách hàng thực sự muốn.
Giao hàng nhanh chóng. Giao hàng ngay.
Lập kế hoạch thực hiện công việc và theo dõi tiến trình của bạn với các báo cáo. Mô-đun quản lý bản phát hành kết hợp với Jenkins sẽ đảm bảo không có bất cứ lỗi nào xảy ra.
Theo dõi tiến độ trên bảng.

Theo dõi tiến trình chạy deadline trong Scrum Board và Sprint Dashboard. Tùy chỉnh quy trình làm việc sao cho phù hợp với nhu cầu riêng của nhóm.

Luôn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Sprints