Quản Trị 4.0

Phần mềm thanh toán đăng ký, được thiết kế cho các doanh nghiệp đang phát triển

Xử lý vòng đời thanh toán đăng ký khách hàng của bạn từ đầu đến cuối. Tự động hóa thanh toán định kỳ, quản lý đăng ký, gửi hóa đơn tuân thủ thuế chuyên nghiệp và được thanh toán mọi lúc, mọi nơi.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Subcription

Thanh toán tuỳ chỉnh

Tự động thanh toán
Xử lý thanh toán
Quản lý đăng ký
Tuỳ chỉnh trải nghiệm
Nhận chỉ số
Tuỳ chỉnh APIs
Tự động thanh toán
Tự động hóa thanh toán đăng ký của bạn


Bạn không phải lập hóa đơn và gửi hóa đơn theo cách thủ công nữa. Đăng ký Zoho tự động hóa việc thanh toán sẽ giúp bạn gửi hóa đơn, bao gồm thuế.
 • Thiết lập tần suất và chu kỳ thanh toán
 • Tự động hóa theo tỷ lệ
 • Hóa đơn trên toàn cầu và tuân thủ thuế
 • Lưu trữ an toàn thông tin thẻ tín dụng của khách hàng
Xử lý thanh toán
Xử lý các khoản thanh toán

Cho phép khách hàng thanh toán đăng ký theo nhiều cách để bạn có thể được thanh toán nhanh hơn.
 • Nhận thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến
 • Chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ
 • Được thanh toán qua các trang thanh toán được lưu trữ tuân thủ PCI
 • Thử lại các khoản thanh toán không thành công ngoài ý muốn
Quản lý đăng ký
Quản lý đăng ký khách hàng tốt hơn

Điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của bạn để phù hợp với chiến lược giá của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng của bạn nhận được chính xác những gì họ muốn.
 • Tạo kế hoạch, cung cấp tiện ích bổ sung và cung cấp phiếu thưởng
 • Trao quyền cho khách hàng bằng cổng tự phục vụ
 • Quản lý nhiều đăng ký
 • Tổng hợp hóa đơn cho nhiều đăng ký
Tuỳ chỉnh trải nghiệm
Điều chỉnh trải nghiệm đăng ký

Thương hiệu ở mọi khía cạnh — từ các trang thanh toán của bạn đến các email bạn gửi đi, vì vậy toàn bộ trải nghiệm phản ánh bản sắc doanh nghiệp của bạn.
 • Chọn được nhiều mẫu hóa đơn
 • Gắn nhãn trắng cho các trang thanh toán được lưu trữ và cổng khách hàng
 • Tạo bảng giá của bạn bằng widgets
Nhận chỉ số
Nhận các chỉ số kinh doanh chính

Với hơn 30 báo cáo phân tích, bao gồm hoạt động bán hàng, doanh thu, ngừng hoạt động và đăng ký, hãy đi trước hai bước trong quá trình ra quyết định của bạn.
 • Xem thông tin chính từ trang tổng quan
 • Nhận các báo cáo chính như MRR, tỷ lệ churn và LTV
 • Biết nghĩa vụ thuế của bạn với các báo cáo thuế
 • Nhận báo cáo được gửi đến email của bạn
Tuỳ chỉnh APIs
Tùy chỉnh APIs thanh toán của bạn

Tự động hóa các tác vụ đăng ký thông thường và xây dựng trên nền tảng vững chắc của bạn với sự trợ giúp của REST APIs mạnh mẽ.
 • Tạo quy tắc quy trình làm việc để tự động hóa các hành động
 • Theo dõi các thay đổi đăng ký với webhooks
 • Thiết lập cảnh báo qua email, chức năng tùy chỉnh và các nút
 • Định cấu hình các trang được lưu trữ trên API, an toàn

Xử lý toàn bộ vòng đời thanh toán của khách hàng

Thông tin gói định giá
Thêm tính linh hoạt cho quá trình đăng ký bằng cách cung cấp nhiều gói, tiện ích bổ sung và phiếu thưởng. Cho phép khách hàng tự do thử nghiệm sản phẩm của bạn với các bản dùng thử miễn phí.
Thu tiền thanh toán
Thu thập các khoản thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến thông qua các cổng thanh toán hàng đầu. Làm cho quá trình thanh toán trở nên dễ dàng với các trang thanh toán được lưu trữ an toàn và mượt mà.
Kinh nghiệm thanh toán
Đặt hóa đơn của bạn trên chế độ lái tự động nhưng đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh thương hiệu của bạn. Lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng một cách an toàn để tiện cho việc xuất hóa đơn.
Không tự nguyện
Đừng để mất khách hàng vào những khoản thanh toán không thành công ngoài ý muốn. Tự động thử lại thẻ để tối đa hóa doanh thu của bạn.
Hợp tác
Trao quyền cho khách hàng bằng cách cung cấp cổng tự phục vụ và củng cố mối quan hệ của bạn với họ bằng cách chủ động thông báo về lỗi thanh toán và hết hạn thẻ.

Zoho Subcription - Chào mừng đến với phần mềm thanh toán thông minh.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Subcription