Quản Trị 4.0

Một giải pháp đào tạo độc đáo như kiến ​​thức chuyên môn của bạn.

Zoho ShowTime là một nền tảng toàn diện duy nhất để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh đào tạo. Xây dựng thương hiệu của riêng bạn, cung cấp các khóa đào tạo có ý nghĩa và giúp trao quyền cho thế giới.

Truy cập Zoho Showtime
Đối với các cơ quan đào tạo.

Kiếm tiền từ các chương trình đào tạo của bạn và mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Quản lý giảng viên của bạn thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Đối với bộ phận nhân sự và đào tạo.
Chạy các chương trình học tập hiệu quả về chi phí cho lực lượng lao động toàn cầu. Bắt đầu tuyển dụng và chạy chương trình đào tạo về sản phẩm và đo lường hiệu quả của nó.
Đối với huấn luyện viên độc lập.
Đánh giá khách hàng tiềm năng thông qua CRM, tổ chức các phiên có tác động và chuyển đổi họ thành khách hàng của bạn.

Tập trung xây dựng nội dung mạnh mẽ — còn lại để  chúng tôi lo.

Tạo hình cho thương hiệu của bạn
Sử dụng nhiều tùy chọn xây dựng thương hiệu của ShowTime để cung cấp giải pháp nhãn trắng. Đưa doanh nghiệp lên toàn cầu với sự trợ giúp của cấu hình thanh toán và tích hợp Zoho CRM của ShowTime.
Tăng sự tham gia của người học
Tạo điều kiện cho việc học tập hợp tác trong lớp học ảo của bạn thông qua Q&A, thăm dò ý kiến, chia sẻ màn hình, bảng trắng,... Thêm và quản lý những người đồng đào tạo để đưa ra những quan điểm đa dạng về một chủ đề.
Cung cấp các khóa học riêng
Tải lên video, bản ghi âm và các nội dung khác để học viên có thể học một cách thuận tiện. Sau đó, bạn có thể đánh giá khả năng hiểu và lưu giữ của họ thông qua một bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.
Sở hữu phiên của bạn
Từ việc tùy chỉnh các biểu mẫu đăng ký và theo dõi thành công chiến dịch đến việc chỉ định một huấn luyện viên và chọn người tham dự, bạn có thể kiểm soát mọi khía cạnh trong phiên của mình.
Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Dễ dàng phân tích kết quả của bạn với đồ thị trực quan của ShowTime. Thu thập thông tin chi tiết về mức độ tương tác của khán giả và hiệu suất của giảng viên để xây dựng và cải thiện các chương trình đào tạo.
Quản lý dễ dàng. Đào tạo thêm.
Bạn có thể tập trung vào đào tạo năng lực cốt lõi của tổ chức mình trong khi ShowTime lo gánh nặng hành chính. Hợp lý hóa trách nhiệm để tổ chức của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Một giải pháp lấy người học làm trung tâm 
giúp bạn trở thành một nhà đào tạo thành công.

Đăng ký dùng thử miễn phí