Quản Trị 4.0

BARC Khảo sát BI & Analytics 23

09.01.2023 03:47 PM Nhận xét Bởi CTV

BARC khảo sát BI & Analytics 23

Khảo sát BI & Analytics 23 dựa trên những phát hiện từ cuộc khảo sát lớn nhất và toàn diện nhất trên thế giới về người dùng cuối trong BI.

"83% người dùng được khảo sát đề xuất Zoho Analytics"

*Dựa trên tổng hợp "chắc chắn" và "có thể" của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng doanh nghiệp (BARC - Business Application Research Center)

Khảo sát BI & Analytics 23 kiểm tra phản hồi của người dùng về lựa chọn và sử dụng sản phẩm BI theo 34 tiêu chí (KPI) bao gồm lợi ích kinh doanh, thành công dự án, giá trị kinh doanh, khuyến nghị, sự hài lòng của khách hàng, trải nghiệm khách hàng, đổi mới và khả năng cạnh tranh.

"89% người dùng được khảo sát hài lòng với Zoho Analytics"

*Dựa trên tổng hợp “Rất hài lòng” và “Hơi hài lòng"  từ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kinh doanh

(BARC - Business Application Research Center)

Điểm nổi bật

  • Top 1 bảng xếp hạng hàng đầu và 18 vị trí dẫn đầu trong 4 nhóm ngang hàng khác nhau
  • Xếp hạng hàng đầu cho Phân tích nâng cao trong nhóm ngang hàng Triển khai cấp trung bình/phòng ban
  • Dẫn đầu về Cloud BI trong Business Software Generalists và Embedded Analytics Focus
  • Dẫn đầu về Mobile BI trong nhóm ngang hàng Business Software Generalists
  • 71% người dùng được khảo sát đánh giá giá của Zoho Analytics là xuất sắc hoặc tốt
Chia sẻ -