Quản Trị 4.0

Khám phá doanh số tiềm ẩn với bộ lọc nâng cao của Zoho CRM

02.04.2019 12:05 PM Nhận xét Bởi CTV

Hãy xem xét các tình huống sau:

Trong sáu tháng qua, CRM của bạn đã tích lũy được một số lượng lớn khách hàng tiềm năng. Bạn đã theo dõi với hầu hết trong số họ nhưng có thể có một vấn đề lớn được ẩn giấu ở đâu đó giữa những khách hàng tiềm năng không phản hồi lần đầu tiên. 
Bạn có một số lượng lớn các giao dịch đang chờ để được đóng vào cuối tháng. Nhưng bạn nghi ngờ rằng một số nhiệm vụ liên quan đến các giao dịch vẫn đang chờ xử lý.
Bạn cung cấp một dịch vụ trò chuyện trực tiếp cho khách hàng của bạn từ trang web của bạn. Một danh sách các khách hàng quan trọng có yêu cầu trò chuyện mà bạn đã bỏ lỡ trong tuần trước.
Với bộ lọc nâng cao của Zoho CRM, bạn có thể nhận ra thông tin này ngay lập tức. Điều này là có thể bởi vì, ngoài các chi tiết bản ghi thông thường như Tên hoặc Số điện thoại, các bộ lọc nâng cao bao gồm một loạt các tiêu chí để bạn dựa trên tìm kiếm của mình, chẳng hạn như:
  • Hoạt động email 
  • Trạng thái hoạt động 
  • Hoạt động trang web 
  • Quy tắc chấm điểm 
  • Ghi chú
Sử dụng kết hợp các tiêu chí này một cách thông minh, bạn có thể dễ dàng rút ra các bản ghi liên quan như được thảo luận trong các tình huống ở trên.

Khám phá khách hàng tiềm năng "nhàn rỗi":

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng "Không có bất kỳ hoạt động nào trong năm nay", trong đó các email "không được gửi trong năm nay" và "không có bất kỳ ghi chú nào" trong năm nay. Điều này có thể có nghĩa là các khách hàng tiềm năng đã không có tương tác trong một thời gian dài.

Lọc các giao dịch có hoạt động quá hạn:

Tìm kiếm các giao dịch "Đóng trong tháng này" với các hoạt động "Quá hạn".

Lọc khách hàng tiềm năng với các cuộc trò chuyện bị bỏ lỡ:

Tìm kiếm "Trò chuyện bị bỏ lỡ trong tuần này".

Bây giờ, khi bạn đã lọc các bản ghi này, bạn có thể áp dụng các hành động trên chúng, chẳng hạn như gán chúng cho đại diện bán hàng, cập nhật hàng loạt, chạy macro, v.v. Bằng cách này, bạn có thể chỉ định ngay lập tức khách hàng tiềm năng nhàn rỗi cho đại diện bán hàng, nhắc nhở các nhóm của bạn theo dõi các nhiệm vụ quá hạn và các cuộc trò chuyện bị bỏ lỡ.

Nhờ bộ lọc nâng cao bạn có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc về CRM và cũng giúp bạn hành động ngay lập tức! 

Quay lại Zoho CRM Tips
Chia sẻ -