Quản Trị 4.0

Gán thẻ cho hồ sơ trong Zoho CRM

02.05.2019 09:46 AM Nhận xét Bởi CTV

Chúng ta đều yêu thích Instagram. Nó làm cho việc chia sẻ những khoảnh khắc tốt nhất của bạn với bạn bè và gia đình trở nên đơn giản. Tất cả bạn cần làm là tải lên ảnh của bạn, thêm thẻ và chia sẻ. Bất cứ khi nào bạn muốn nhìn lại những bức ảnh, giả sử Giáng sinh năm nay, tất cả những gì bạn cần làm là gõ "#Christmas" trong tìm kiếm. Tất cả các ảnh có thẻ 'Giáng sinh' được thu thập cho bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không chỉ ảnh của bạn, mà nhiều ảnh đã được chia sẻ bởi những người khác với thẻ "Giáng sinh". Quá nhiều cho sức mạnh của việc gắn thẻ!

Thật đơn giản để gắn thẻ cho hồ sơ khách hàng của bạn trong Zoho CRM. Bạn có thể phân loại hồ sơ và tìm kiếm chúng rất dễ dàng bằng cách sử dụng Thẻ.
Thẻ hoạt động như nhãn trên đầu hồ sơ của bạn. Các nhãn này giúp bạn phân tách các bản ghi trên các danh mục hoặc thể loại khác nhau. Bạn chỉ có thể thêm các thẻ như "2017 Trade show Leads", "Australia Leads", "Fresh Lead", "Hot Lead", "Important Contact" v.v. Bạn có thể thêm các thẻ cụ thể cho từng mô-đun và bạn có thể tìm kiếm hồ sơ từ mô-đun khác nhau bằng cách sử dụng thẻ.

Chẳng hạn, khi bạn muốn lọc tất cả các khách hàng tiềm năng từ triển lãm thương mại mới nhất của mình, chỉ cần nhập khóa trong "2017 Trade show Leads" trong tìm kiếm. Tất cả các hồ sơ với thẻ này sẽ được liệt kê và bạn có thể làm việc với chúng hơn nữa, có thể gửi email, gán các nhiệm vụ cho nhân viên hoặc làm nhiều hơn nữa.

Bạn có thể thêm thẻ theo cách thủ công hoặc gán thẻ khi nhập bản ghi hoặc những thẻ được tạo qua API. Bạn cũng có thể tự động hóa việc gán thẻ cho các bản ghi thông qua các quy tắc công việc.
Bạn có thể lọc các bản ghi trên Tìm kiếm và thông qua Bộ lọc nâng cao dựa trên các thẻ.
Bạn có thể tạo báo cáo CRM dựa trên thẻ cho một mô-đun.
Quay lại Zoho CRM Tips
Chia sẻ -