Quản Trị 4.0

Hợp tác giữa các nhóm nhỏ trong Zoho CRM

09.04.2019 12:24 PM Nhận xét Bởi CTV

Không phải tất cả thông tin mà bạn có thể chia sẻ với mọi người trong tổ chức. Rất nhiều nội dung và thông tin của bạn sẽ chỉ liên quan đến một nhóm người cụ thể. Nếu bạn tập trung giao tiếp trong nhóm kín này, công việc trong nhóm của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Thông tin mới" - nơi giúp bạn chia sẻ cập nhật trạng thái và làm việc với tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Trong khi thực hiện cập nhật trên thanh Thông tin mới, chỉ cần chọn nhóm được yêu cầu để giao tiếp trong nhóm đó. Ví dụ: Marketing.

Bạn cũng có thể tạo một nhóm trực tiếp từ thanh Thông tin mới bằng cách nhấp vào biểu tượng Tạo nhóm. Ví dụ: chỉ định Tên nhóm là Ra mắt sản phẩm và Mô tả là Hoạt động tiếp thị để ra mắt sản phẩm.

Trong phần Nguồn nhóm, bạn có thể chọn các thành viên nhóm bạn muốn thêm. Bạn có thể chọn người dùng, quyền, vai trò của những người từ các nhóm khác nhau. Bây giờ khi bạn nhấp vào nhóm, bạn có thể xem các thông tin đang diễn ra của nhóm và các thành viên của nhóm và thực hiện các cuộc hội thoại của bạn tại đây.

Khá hữu ích phải không? Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tạo các nhóm cho các khu vực bán hàng cụ thể. Vì vậy, nếu bạn là thành viên của nhóm bán hàng theo dõi khách hàng tiềm năng và liên hệ từ Hà Nội, Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh hãy tạo Nhóm cho các khu vực này và đưa tất cả ý tưởng, đề xuất và thảo luận của bạn vào các nhóm này nhé!

Chia sẻ -