Quản Trị 4.0

Tìm bản sao bị trùng lặp và hợp chúng thành một bản ghi duy nhất

29.03.2019 10:49 AM Nhận xét Bởi CTV

Tìm và hợp nhất các bản ghi trùng lặp

Đôi khi, bạn có thể biết rằng các bản ghi cụ thể mang các giá trị trùng lặp trong tài khoản Zoho CRM của bạn. Trong các trường hợp như vậy, khi bạn biết bản ghi nào bị trùng lặp, bạn chỉ cần vào trang chi tiết của bản ghi này và sử dụng Tìm và Ghép trùng lặp.
Ví dụ: bạn biết rằng một khách hàng tiềm năng có tên "Brian Dolan" đã trùng lặp và bạn muốn tìm và hợp nhất tất cả chúng vào một bản ghi. Trong trường hợp này, chỉ cần đi đến mô-đun Lead và nhấp vào Brian Dolan. Trong trang chi tiết của Brian Dolan, nhấp vào biểu tượng  và chọn Tìm và Ghép trùng lặp.

Thực hiện theo các bước cần thiết và hợp nhất nhiều bản ghi vào một Bản ghi chính.

Bản ghi không trùng lặp (Tự động hợp nhất các bản sao)

Công cụ này có ích khi bạn nghi ngờ rằng tài khoản CRM của bạn mang các bản ghi trùng lặp, tuy nhiên bạn không biết cái nào. Bạn có thể để Zoho CRM chạy kiểm tra tổng thể trên mỗi mô-đun bằng công cụ De-duplicate - Khử trùng lặp. Hãy xem xét một ví dụ.

Đến mô-đun Chào hàng, nhấp vào biểu tượng  và chọn Khử trùng lặp. Chọn các trường dựa vào đó bạn muốn chạy kiểm tra trùng lặp. Ví dụ: bạn có thể chọn Tên công ty và địa chỉ Email. Zoho CRM sẽ tìm kiếm tất cả các bản ghi trong mô-đun Chào hàng trong đó các giá trị của trường Email và Công ty là như nhau. CRM sẽ tự động tìm và hợp nhất các kết quả chính xác. Trong trường hợp có xung đột trong các giá trị trường, bạn phải giải quyết thủ công các xung đột và hợp nhất các bản ghi.

Ví dụ, như bạn có thể thấy trong hình ảnh, email thomas.clark@gmail có ba kết quả khớp chính xác. Hệ thống sẽ tự động hợp nhất ba bản ghi này.

Tuy nhiên, có hai bản ghi của david.wilson@gmail với hai số điện thoại khác nhau. Trong những trường hợp này, bạn sẽ phải giải quyết xung đột bằng cách chọn số điện thoại nào sẽ được giữ lại. Khi bạn giải quyết xung đột, hai bản ghi sẽ được hợp nhất làm một.

Với cách này, hệ thống của bạn bây giờ sẽ không có bản sao trùng lặp nữa!

Quay lại Zoho CRM Tips
Chia sẻ -