Quản Trị 4.0

Ngừng sử dụng tab Activities - FAQs

28.02.2024 04:12 PM Nhận xét Bởi i3 JSC

Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2024, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng tab Activities trong Zoho CRM. Xin lưu ý rằng bạn có thể tiếp tục xem và làm việc với các bản ghi Activities của mình thông qua các mô-đun riêng lẻ hiện có Task, Meeting và Call ngay cả sau khi tab Activities không còn được dùng nữa. 
Mặc dù chúng tôi hiểu rằng đây là một thay đổi đáng kể và chắc chắn sẽ gây ra sự bất tiện trong hoạt động bán hàng hàng ngày của bạn, nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng quyết định này được thực hiện chủ yếu nhằm nâng cao hiệu suất của Zoho CRM và cũng để giúp bạn tổ chức các hoạt động bán hàng của mình theo ba mô-đun chuyên dụng riêng biệt Task, Meeting và Call. Thay đổi này đã được thiết kế với sự cân nhắc cẩn thận để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn và cung cấp cách tiếp cận phù hợp hơn để quản lý các nhiệm vụ bán hàng của bạn. 
Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi cấp bách liên quan đến việc ngừng sử dụng tab Activities

Câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng tab Activities

Điều gì đang được thay đổi?

Tab Activities của Zoho CRM sẽ không được dùng nữa sau ngày 28 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem và thực hiện các thao tác trên bản ghi Activities thông qua các mô-đun riêng lẻ Task, Meeting và Call.

Nếu tab Hoạt động không còn được dùng nữa, điều đó có nghĩa là tôi không thể thêm hoạt động bán hàng nữa phải không?

Không. Bạn chắc chắn có thể tìm thấy tất cả các bản ghi Activities của mình trong mô-đun Task, Meeting và Call từ đó bạn có thể thêm và thực hiện các hoạt động bán hàng của mình.

Tại sao tab Activities bị chia nhỏ và không được dùng nữa?
Tab Activities thường là mô-đun trung tâm để chứa các task, meeting và call của bạn một cách tổng quan. Mặc dù nó hữu ích như một kho lưu trữ trung tâm nhưng chúng tôi chưa thể tối ưu hóa nó nhiều, trong khi nó vẫn chỉ là một tab duy nhất. Với Task, Meeting và Call dưới dạng ba mô-đun độc lập, sẽ có phạm vi lớn hơn để giới thiệu các cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất tốt hơn. Bạn cũng có thể có sự quản lý chuyên biệt cho các hoạt động bán hàng và do đó có động thái này. 
Chúng tôi biết rằng thay đổi này ban đầu có thể gây ra những bất tiện, tuy nhiên, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị cho thay đổi này trong những tháng sắp tới cho đến cũng như sau khi ngừng sử dụng. Như chúng tôi đã nêu trong các thông báo của mình trước đây, việc phân chia tab Activities  cđã có từ lâu và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây.
Liệu tôi có bị mất tất cả hồ sơ hoạt động của mình do không được dùng nữa không?

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu sử dụng mô-đun Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi để theo dõi hoạt động bán hàng của mình thay vì tab Hoạt động.
s
Có khả năng nào tôi sẽ mất bất kỳ dữ liệu nào khác trong CRM do việc ngừng sử dụng này không?
Mặc dù bạn sẽ không mất bất kỳ bản ghi Hoạt động nào, nhưng có khả năng là sau khi ngừng sử dụng tab Hoạt động, bạn có thể mất các báo cáo, trang tổng quan, thành phần trang chủ, thành phần động lực và chế độ xem tùy chỉnh được liên kết với tab Hoạt động. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ngăn chặn tình trạng mất thành phần này bằng cách tạo lại chúng bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi, nếu có, trước ngày 28 tháng 2 năm 2024. 
Nếu bạn đã tạo lại thành công các thành phần này bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp hoặc Cuộc gọi thì sẽ không bị mất dữ liệu do không được dùng nữa. 
Khi nào tab Hoạt động không còn được dùng nữa?

Việc ngừng sử dụng mô-đun Activities  sẽ diễn ra trước ngày 28 tháng 2 năm 2024, sau đó bạn sẽ không thấy tab Activities trong Zoho CRM. 

Tôi nên làm gì trước khi ngừng sử dụng?

Bạn nên bắt đầu sử dụng các mô-đun chuyên dụng, độc lập — Task, Meeting và Call, để thực hiện các hoạt động về hoạt động bán hàng của mình. 

Về cơ bản, bạn cũng nên tạo lại các thành phần sau được liên kết trước đây với tab Activities  và liên kết chúng một lần nữa với các mô-đun Task, Meeting và Call, nếu có. 
 • Báo cáo 
 • Bảng điều khiển
 • Trang chủ
 • Thành phần động lực 
  Các thành phần báo cáo, trang tổng quan, trang chủ và động lực đã được liên kết với tab Activitis và hiện cần tạo lại sẽ được biểu thị bằng các cảnh báo và lời nhắc. Nhấp vào liên kết trong những lời nhắc này sẽ đưa bạn đến danh sách các thành phần cần được tạo bằng mô-đun Task, Meeting và Call tương ứng. 
  Hậu quả của việc ngừng sử dụng là gì nếu tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào?

  Bạn sẽ mất các báo cáo, phân tích, trang chủ, thành phần KPI và chế độ xem tùy chỉnh được liên kết với mô-đun hoạt động và sẽ không thể truy xuất dữ liệu bị mất trong trường hợp bạn không tạo lại chúng trước ngày ngừng sử dụng nói trên. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu liên quan đến các thành phần mô-đun Hoạt động bằng cách tạo lại chúng bằng Nhiệm vụ, Cuộc họp và Cuộc gọi, như được nêu trong tài liệu này được đề cập bên dưới. 

  Tìm hiểu thêm về Hành động bắt buộc từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Hoạt động 

  Tôi có phải tìm kiếm các báo cáo riêng lẻ được liên kết với mô-đun Activities không?

  Không. Nhấp vào liên kết Báo cáo trên biểu ngữ sẽ đưa bạn đến danh sách các báo cáo được liên kết với mô-đun Activitis.

  Làm cách nào để biết tôi phải tạo lại thành phần nào?

  Vào trang chủ, báo cáo, phân tích và thành phần KPI, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn thông báo cảnh báo về thành phần mà bạn phải tạo lại.

  Cách tạo lại chế độ xem tùy chỉnh mà tôi đã tạo trong mô-đun Hoạt động.
  Để tạo lại các chế độ xem tùy chỉnh được tạo bằng mô-đun Activitis:
  1. Chuyển đến mô-đun Activitis.
  2. Từ danh sách các dạng xem tùy chỉnh, hãy nhấp vào một dạng xem mà bạn muốn tạo lại trong mô-đun Cuộc gọi, Cuộc họp hoặc Nhiệm vụ.
  3. Nhấp vào Edit và xem tiêu chí cho chế độ xem tùy chỉnh.

  Tùy chọn Edit sẽ chỉ cho phép bạn xem tiêu chí của chế độ xem tùy chỉnh và sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa.

  * Bạn nên chụp ảnh màn hình của trang để có thể xem ảnh chụp màn hình trong khi tạo lại chúng trong cuộc gọi, cuộc họp và tác vụ.

  4. Chuyển đến mô-đun cuộc gọi, cuộc họp hoặc nhiệm vụ có liên quan mà bạn muốn tạo chế độ xem tùy chỉnh.

  5. Tạo lại chế độ xem mà bạn vừa xem trong mô-đun Activitis.

   Liệu tôi có bị mất các quy tắc quy trình làm việc và bản thiết kế được tạo cho Task, Meeting và Call không?

   Không, bạn sẽ không mất các quy tắc và bản thiết kế quy trình làm việc vì bạn sẽ chỉ tạo chúng bằng cách sử dụng Task, Meeting và Call. Vì vậy, nó sẽ tiếp tục hoạt động trơn tru. 

   Các hoạt động mở và đóng được liên kết với mô-đun Activitis có nguy cơ bị xóa hoặc bị ảnh hưởng không?

   Không, bạn sẽ không mất các hoạt động mở và đóng liên quan đến mô-đun Activitis. Bạn sẽ có thể xem chúng trong chế độ xem cột, trình tự thời gian và tab ngay cả sau khi ngừng sử dụng tab Activitis.

   Làm cách nào tôi có thể truy cập danh sách đầy đủ gồm tất cả các thành phần liên quan đến hoạt động sắp không được dùng nữa cùng với việc ngừng sử dụng tab Activitis?
   Để xem tất cả các thành phần được liên kết với mô-đun activities:
   1. Chuyển đến mô-đun Activities. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trong thông báo bật lên cảnh báo.
   2. Một biểu ngữ sẽ được hiển thị, liệt kê tất cả các thành phần được liên kết với mô-đun activities sắp không được dùng nữa.
   3. Nhấp vào từng thành phần để điều hướng đến trang thành phần tương ứng.
   Điều gì sẽ xảy ra với cài đặt chia sẻ dữ liệu mà tôi đã định cấu hình cho mô-đun Activities?

   Cài đặt chia sẻ dữ liệu sẽ được tự động di chuyển sang mô-đun Task, Meeting và Call sau khi tab Activities không còn được dùng nữa.

   Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi vẫn cần hỗ trợ về tab Activities ngừng hoạt động?

   Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ di chuyển nào liên quan đến việc ngừng sử dụng tab Activities hoặc các thành phần liên quan, bạn có thể truy cập vào liên kết này và cung cấp thông tin liên hệ của mình để các chuyên gia của chúng tôi có thể liên hệ để hỗ trợ.

   Hỗ trợ ngừng sử dụng Hoạt động - Biểu mẫu

   ==================== LƯU Ý CẬP NHẬT ==========================
   Chúng tôi hiểu và thừa nhận rằng phiên bản trước của tài liệu này (thông báo chính thức ban đầu) về việc ngừng sử dụng tab Activities này đã gây nhầm lẫn và gây ra lý do gây hoang mang khá dễ hiểu. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì điều tương tự. Hiện tại, chúng tôi đã cố gắng viết lại tài liệu này để rõ ràng hơn và sẽ tiếp tục phát triển các Câu hỏi thường gặp này dựa trên phản hồi, các câu hỏi và mối quan tâm khác. Chúng tôi cũng đã tạo các ghi chú chi tiết về các hành động được yêu cầu từ phía bạn trong việc khôi phục các thành phần được liên kết với mô-đun Activities trước khi ngừng sử dụng. 

   Xin lưu ý rằng phản hồi của bạn là vô giá đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm từ trải nghiệm này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn luôn được cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật tất cả thông tin bạn yêu cầu. Sự hài lòng và hiểu biết của bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi nỗ lực lấy lại niềm tin của bạn thông qua hoạt động giao tiếp được cải thiện. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. 

    Cập nhật lần cuối : Ngày 4 tháng 1 năm 2024

   Chia sẻ -