Quản Trị 4.0

Sắp xếp các ghi chú của bạn trong Zoho CRM.

04.04.2019 11:02 AM Nhận xét Bởi CTV

Ghi chú là một phần không thể thiếu của hồ sơ và đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng Zoho CRM của bạn. Bạn có thể theo dõi trạng thái của các hồ sơ cá nhân bằng cách sử dụng ghi chú. Nhìn lướt qua các ghi chú và bất kỳ ai muốn cộng tác và làm việc trong hồ sơ cùng với bạn hoặc sau bạn, có thể dễ dàng biết trạng thái.

Tuy nhiên, mỗi người có thể thích đọc chúng khác nhau. Một số có thể thích có các ghi chúc ban đầu để họ đọc danh sách các hoạt động theo thứ tự diễn ra, những người khác có thể thích có các ghi chú gần đây nhất trước tiên, vì vậy họ có thể chọn bỏ qua các ghi chú ban đầu và chỉ cần tham khảo những cái gần đây nhất trên đầu trang.

Bạn có thể sắp xếp thứ tự ghi chú bất cứ lúc nào dựa trên sở thích của bạn.

Bạn có thể đính kèm tài liệu và các tệp khác vào các ghi chú riêng lẻ để tham khảo không? 

Ví dụ, nếu khách hàng đã chia sẻ một tài liệu pháp lý / quyền riêng tư phải được theo dõi bởi mọi người xử lý tài khoản của họ, thì điều tương tự có thể được chỉ định như một ghi chú với tài liệu được đính kèm.

Quay lại Zoho CRM Tips
Chia sẻ -