Quản Trị 4.0

Tạo Báo giá từ các Deal chỉ bằng một nút bấm!

30.01.2019 05:01 PM Nhận xét Bởi CTV

Sau khi đạt được đến một giai đoạn nào đó mà bạn nghĩ Deal sẽ được chốt thành công, hãy tạo Báo giá - thoả thuận pháp lý giữa khách hàng tiềm năng và bê cung cấp. Sẽ thật tuyệt nếu phần giao dịch được thêm một nút tự động Báo giá bằng một cứ nhấp chuột! Vì vậy, hãy tạo Báo giá bất cứ giai đoạn nào của thoả thuận. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết!
Bên cạnh đó, việc báo giá chi tiết về sản phẩm trong thỏa thuận cũng giúp cho việc bạn có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho một cách dễ dàng hơn. Một công đôi việc, quá tuyệt vời phải không? 

Bắt đầu với tính năng này như thế nào?
 1. Đi tới  Setup > Customization > Modules and Fields > Deals > Links and Buttons > + New Button.
 2. Nhập tên cho nút. Ví dụ: "Tạo Báo giá từ Deal". Thêm mô tả (tuỳ chọn)
 3. Chọn vị trí của nút là View page.
 4. Chọn hành động được thực hiện là "Writing function".
 5. Sao chép mã được đưa ra dưới đây.
 6. Nhấp vào "Edit Arguments".
 7. Nhập tên là "potId" và chọn giá trị là "Deal Id".
 8. Nhấp vào Save & Execute Script.
 9. Nhấp Save để lưu các thay đổi.
 10. Lưu các thay đổi
 11. Chọn hồ sơ những người có thể xem nút này.
 12. Save lại.


Đoạn Code:
potDetails = zoho.crm.getRecordById("Deals",potId.toLong()); 
quotesubject = ifnull(potDetails.get("Deal_Name"),""); 
contact = ifnull(potDetails.get("Contact_Name").get("id"),""); 
account = ifnull(potDetails.get("Account_Name").get("id"),""); 
description = ifnull(potDetails.get("Description"),""); 
RelatedProducts = zoho.crm.getRelatedRecords("Products","Deals",potId.toLong()); 
product_items = List(); 
sub = 0.0; 
for each product in RelatedProducts { proid = product.get("id"); 
proname = product.get("Product_Name"); 
productDesc=" ifnull(product."get("Description"),"Manque Description Produit !!!"); 
quantity = 1; price = ifnull(product.get("Unit_Price"),"0.0").toDecimal(); 
listprice = price * quantity; lineitem = Map(); 
lineitem.put("product",{"name":proname,"id":proid}); 
lineitem.put("product_description",productDesc); 
lineitem.put("quantity",quantity); lineitem.put("net_total",listprice); 
lineitem.put("total",listprice); lineitem.put("list_price",listprice); 
sub = sub + listprice; product_items.add(lineitem); } paramap = Map(); 
paramap.put("Product_Details",product_items); 
paramap.put("Subject",quotesubject); 
paramap.put("Contact_Name",contact); 
paramap.put("Account_Name",account); 
paramap.put("Deal_Name",potId.toLong()); 
paramap.put("Description",description); 
createResp = zoho.crm.createRecord("Quotes", paramap); 
info paramap; info createResp; newid = createResp.get("id"); 
openUrl("https://crm.zoho.com/crm/orgxxxxxxxx/tab/Quotes/" + newid, "same window"); 

return "Success";
Ghi chú:
 • Mã là zoho.crm._getRecordById cho Phiên bản 1.0 của API và nó là zoho.crm.getRecordById cho V2 API.
Bạn thấy hữu ích chứ? Hãy thử và cho chúng tôi biết nó hoạt động như thế nào! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại hỏi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ! Hãy chia sẻ điều này với nhóm của bạn nếu bạn thấy nó hữu ích!
Chia sẻ -