Quản Trị 4.0

Tự động hóa việc tạo ra các khách hàng tiềm năng thông qua mạng xã hội.

03.04.2019 12:06 PM Nhận xét Bởi CTV

Mạng xã hội chắc chắn là một mỏ vàng cho phát triển kinh doanh. Nó có thể là một nguồn khách hàng tiềm thực sự hiệu quả, nhưng chỉ khi bạn tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm. Với Zoho CRM, bạn có thể đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ triển vọng có giá trị nào từ mạng xã hội nữa.

Điều này làm được bằng cách thiết lập cái mà chúng ta gọi là "Quy tắc tự động hóa xã hội". Đây giống như các quy tắc quy trình làm việc thông thường của bạn, ngoại trừ việc chúng được thiết kế để phù hợp với bối cảnh mạng xã hội. Với các quy tắc này, bạn có thể hướng dẫn CRM tự động thêm người theo dõi của mình dưới dạng khách hàng tiềm năng và người liên hệ dựa trên các tiêu chí cụ thể. Một số ví dụ như sau:

  • Nếu ai đó đề cập đến thương hiệu của bạn trên Twitter, hãy tự động thêm họ làm khách hàng tiềm năng.
  • Nếu ai đó nhắn lại tweet của bạn, hãy thêm họ dưới dạng liên hệ tự động.
  • Nếu ai đó bình luận trên trang Facebook của bạn, hãy thêm họ dưới dạng liên hệ tự động.

Bạn cũng có thể thêm quy tắc gán để khách hàng tiềm năng / liên hệ được tạo tự động được gán cho đại diện bán hàng của bạn. Sau đây là một màn hình nhanh chóng của một quy tắc tự động hóa xã hội.

Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực cho đội ngũ bán hàng của bạn. Ngoài ra, vì tự động hóa có liên quan, đây trở thành một quy trình hiệu quả, nơi bạn không còn bỏ lỡ các khách hàng tiềm năng của mình.

Quay lại Zoho CRM Tips
Chia sẻ -