Quản Trị 4.0

Quản lý tệp trực tuyến cho các nhóm làm việc cùng nhau

Thay đổi cách nhóm của bạn làm việc cùng nhau với Zoho Workdrive — cung cấp cho họ một không gian làm việc chung, an toàn, để ý tưởng của họ có một ngôi nhà từ khi hình thành đến khi hiện thực hóa. Tạo, cộng tác và thực hiện công việc theo nhóm.

Truy cập ngay Zoho Workdrive

Giới thiệu cách làm việc mới

Làm việc như một nhóm

Cung cấp cho nhóm của bạn không gian chung để lưu trữ, sắp xếp và quản lý tệp để đảm bảo cộng tác liền mạch.

Quản lý nhóm của bạn
Hiểu nhóm tốt hơn với các báo cáo có thể tùy chỉnh, bao gồm số liệu thống kê về quyền truy cập tệp, quá trình kiểm tra và hơn thế nữa.

Bảo mật tin tưởng

Zoho WorkDrive đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ theo ngành cụ thể như SOC 2 Loại II và ISO 27001 để đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ.

Tạo. Chỉnh sửa. Chia sẻ

Zoho Office Suite
Cùng nhau định hình ý tưởng của bạn. Động não với nhóm của bạn trong thời gian thực bằng Zoho Office Suite.

Phù hợp với mọi thiết bị

Tải Zoho Workdrive cho Điện thoại và Máy tính bảng

Bạn đã sẵn sàng chuyển nhóm của mình sang Zoho WorkDrive chưa?

Đăng ký dùng thử miễn phí