Quản Trị 4.0

Trong phần Vận chuyển, bạn có thể thêm vùng vận chuyển và giá vận chuyển. Những điều này cho khách hàng biết nếu khu vực của họ có đủ điều kiện để giao hàng, cũng như thời gian giao hàng ước tính và phí vận chuyển.

16.04.2019 07:03 PM - Nhận xét

Shipping

Trong mô-đun này, bạn có thể tích hợp với các dịch vụ vận chuyển, FedEx và UPS.
Chuyển đến Settings từ trang chủ và nhấp vào Shipping Carriers dưới General.
Để thiết lập FedEx,
  1. Nhấp vào Set Up liền kề với logo FedEx.
  2. Nhập thông tin tài khoản của bạn và nhấp vào...
16.04.2019 07:03 PM - Nhận xét