Quản Trị 4.0

ATA Distribution hiện đang là nhà phân phối đầu tiên tại Việt Nam áp dụng nền tảng công nghệ 4.0 vào công việc xây dựng & quản lý hệ thống. Vào những ngày đầu tiên nung nấu ý tưởng này, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều hệ thống CRM hiện có trên thị trường Việt Nam như: InfusionSoft, SalesFor...

10.08.2018 04:16 PM - Nhận xét