Quản Trị 4.0

Góc học hỏi

Nơi chia sẻ những kinh nghiệm và những tài liệu bổ ích về các ứng dụng Zoho

Xem thêm video đào tạo bằng tiếng anh tại Zoholics 2018, Zoholics 2019

Zoho CRM

  • Thêm, chỉnh sửa và theo dõi Leads.
  • Chuyển đổi Leads.
Xem chi tiết

Zoho SalesIQ

  • Cách thêm Signature Chat vào Gmail của bạn
  • Cửa sổ trò chuyện trực tiếp

Xem chi tiết

Zoho Campaigns

  • Tự động hóa trong các chiến dịch

Xem chi tiết

Zoho Analytics 

  • Tạo biểu đồ trong Zoho Analytics
  • Chia sẻ báo cáo và bảng điều khiển của bạn
Xem chi tiết

Zoho Creator

  • Xây dựng một ứng dụng theo nhu cầu của bạn
Xem chi tiết

Zoho MarketingHub

  • Phần mềm tự động hóa tiếp thị thống nhất để tạo ra trải nghiệm khách hàng độc đáo
Xem chi tiết

Zoho Mail

  • Email an toàn cho doanh nghiệp của bạn

Xem chi tiết