Quản Trị 4.0
Bạn đang có một Dashboard quá dài và cần phải cuộn xuống nhiều lần để xem hết tất cả các báo cáo? Hoặc bạn có nhiều Dashboard với dữ liệu cần được phân tích với nhau? Các Tab Dashboard có thể giúp đỡ bạn.
01.06.2021 04:43 PM - Nhận xét
Nếu bạn muốn tìm cho mình một giải pháp email doanh nghiệp không quảng cáo, tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn đầy đủ tính năng, Zoho Mail chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đọc bài viết này để tìm hiểu ngay!
21.09.2020 05:26 PM - Nhận xét

Zoho Meeting là một phần mềm họp trực tuyến và thay thế Zoom an toàn. Cuộc họp Zoho không phụ thuộc vào ứng dụng của bên thứ ba cho bất kỳ chức năng nào. Chúng tôi cũng không xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu người dùng cho bất kỳ mục đích nào. Nếu bạn chọn Cuộc họp Zoho làm lựa chọn Thu phóng của mình, bạ...

18.04.2020 11:31 AM - Nhận xét

Làm việc từ xa đang trở thành xu thế. Những tiến bộ trong công nghệ và các công cụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây đã biến điều kỳ diệu này thành hiện thực, bạn có thể làm việc, giao tiếp và cộng tác hầu như từ mọi nơi. 

Bạn không còn phải bị giới hạn trong bốn bức tường của một văn phòng tr...

28.03.2020 10:26 PM - Nhận xét

Hiểu lịch trả lời tự động

Trả lời tự động dựa trên lịch là một nền tảng nơi bạn có thể xác định trước các chiến dịch mà bạn muốn gửi trong suốt cả năm.

Dưới đây là một số tình huống có thể sử dụng tính năng trả lời tự động lịch.

  • Gửi lời chúc tốt đẹp của bạn cho các ngày lễ hoặc cung cấp sản phẩm cho cá...
17.07.2019 12:03 PM - Nhận xét