Quản Trị 4.0

Đã được một năm kể từ khi Zoho One ra đời, một bộ ứng dụng tích hợp hoàn chỉnh để điều hành toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ thông báo một số bản cập nhật để đưa khái niệm hệ điều hành của chúng tôi lên cấp độ cao hơn. Bản phát hành này bao gồm trang tổng quan phân tích tập t...

02.08.2018 04:56 PM - Nhận xét

Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu Zia, trợ lý bán hàng ảo hỗ trợ AI (Artificial Intelligence) có sẵn trong Zoho CRM. Zia giúp các nhà quản lý và nhân viên bán hàng cá nhân hóa hoạt động theo ba cách quan trọng:

    • Zia cho bạn biết khi có điều gì đó bất thường xảy ra - hoặc ...
18.04.2018 11:23 AM - Nhận xét