Quản Trị 4.0

ATA Distribution hiện đang là nhà phân phối đầu tiên tại Việt Nam áp dụng nền tảng công nghệ 4.0 vào công việc xây dựng & quản lý hệ thống. Vào những ngày đầu tiên nung nấu ý tưởng này, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều hệ thống CRM hiện có trên thị trường Việt Nam như: InfusionSoft, SalesFor...

10.08.2018 04:16 PM - Nhận xét

Hãy cùng tìm hiểu xem CRM có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn? Sẽ dễ dàng để bắt đầu khi có cái nhìn tổng quan một cách hoàn chỉnh.

Đó là một từ viết tắt cho Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một thuật ngữ/định nghĩa ban đầu và được thiết kế để cải thiện dịch vụ khách hàng. Mặc dù, hiện tại...

13.07.2018 11:12 PM - Nhận xét