Quản Trị 4.0
Bạn đang điều hành cửa hàng quần áo. Bạn nhận thấy có một khách truy cập đã vào xem quảng cáo hàng tuần của mình. Tuy nhiên, cô ấy chỉ xem đi xem lại và dường như không tìm được thứ như mong muốn. Vậy làm thế nào để chốt được hàng với người này?
27.04.2021 11:55 AM - Nhận xét