Quản Trị 4.0

Tháng 12 năm 2015, Infiltrator Water chuyển đổi hoạt động lên nền tảng CRM, bỏ qua thói quen quản lý trên Excel và các phương pháp thủ công khác mà đội ngũ nhân viên bán hàng đã từng sử dụng để theo dõi quá trình hoạt động của họ. Họ đã chọn Sugar CRM, nhưng trước khi mở rộng họ nhận ra chúng không ...

11.07.2018 11:47 AM - Nhận xét