Quản Trị 4.0

Hãy cùng tìm hiểu xem CRM có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn? Sẽ dễ dàng để bắt đầu khi có cái nhìn tổng quan một cách hoàn chỉnh.

Đó là một từ viết tắt cho Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một thuật ngữ/định nghĩa ban đầu và được thiết kế để cải thiện dịch vụ khách hàng. Mặc dù, hiện tại...

13.07.2018 11:12 PM - Nhận xét

Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu Zia, trợ lý bán hàng ảo hỗ trợ AI (Artificial Intelligence) có sẵn trong Zoho CRM. Zia giúp các nhà quản lý và nhân viên bán hàng cá nhân hóa hoạt động theo ba cách quan trọng:

    • Zia cho bạn biết khi có điều gì đó bất thường xảy ra - hoặc ...
18.04.2018 11:23 AM - Nhận xét