Quản Trị 4.0
Dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng. Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua nền tảng Zoho Desk sẽ cung cấp chiều rộng, khả năng tùy chỉnh....
09.08.2023 03:29 PM - Nhận xét
Guided Conversations của Zoho Desk sẽ dẫn dắt người dùng đến khi nhận được nội dung mà họ cần trong hành trình của mình bằng cách đặt các câu hỏi có liên quan, cung cấp câu trả lời mà khách hàng đang tìm kiếm và hướng cuộc trò chuyện đi đúng hướng dựa trên câu trả lời của họ.
28.12.2022 11:41 AM - Nhận xét