Quản Trị 4.0
Zia do ChatGPT cung cấp sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng tự phục vụ trong dịch vụ khách hàng. Bằng cách tích hợp các khả năng của ChatGPT với Zoho Desk, bạn có thể tối đa hóa tiềm năng của nhóm và mang đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm phù hợp,...
11.05.2023 09:44 AM - Nhận xét
Trident được đặt tên như vậy vì nó mang đến nhiều ứng dụng và chức năng khác nhau phục vụ cho ba trụ cột của không gian làm việc: giao tiếp , năng suất và kinh doanh , được hợp nhất và hoàn thiện thành một công cụ mạnh mẽ tại nơi làm việc.
09.02.2023 09:37 PM - Nhận xét
Tư duy thiết kế, giống như tất cả các khung và quy trình khác đều dựa trên một bố cục các nguyên tắc cốt lõi. Những nguyên tắc này cung cấp cho bạn sự hiểu biết sâu sắc hơn về tư duy thiết kế, mà có thể là một hướng dẫn khi bạn bắt đầu sử dụng quy trình lên kế hoạch cho các sự kiện của bạn.
23.08.2022 09:32 AM - Nhận xét

Trong blog cuối cùng của chúng tôi về đăng ký sự kiện, chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của mục tiêu trong sự kiện và đối tượng, cũng như một số cách để tăng lượng đăng ký của bạn.

Chúng tôi hiểu khó khăn như thế nào đối với một người lập kế hoạch sự kiện khi cố gắng tối đa hóa doanh số bán vé...

18.08.2022 10:06 AM - Nhận xét