Quản Trị 4.0
Bạn có biết rằng hàng tỷ tài khoản trực tuyến bị xâm phạm mỗi năm, làm lộ mật khẩu của các tài khoản bị vi phạm bất cứ khi nào có thể? Những mật khẩu này có sẵn trên dark web, được những kẻ tấn công mua bán công khai...
25.11.2022 04:59 PM - Nhận xét
Đăng nhập không mật khẩu Single Sign-On của Zoho Vault là phương pháp xác thực cho phép người dùng có thể đăng nhập vào các ứng dụng hàng ngày của họ mà không cần mật khẩu từ đó cũng không còn những yêu cầu đặt lại mật khẩu hay thay đổi định kỳ
01.08.2022 02:14 PM - Nhận xét
Mật khẩu vẫn là một trong những phương pháp xác thực người dùng dễ dàng nhất và giá cả phải chăng nhất hiện nay đối với chúng tôi.
01.08.2022 09:27 AM - Nhận xét