Quản Trị 4.0

Đã được một năm kể từ khi Zoho One ra đời, một bộ ứng dụng tích hợp hoàn chỉnh để điều hành toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ thông báo một số bản cập nhật để đưa khái niệm hệ điều hành của chúng tôi lên cấp độ cao hơn. Bản phát hành này bao gồm trang tổng quan phân tích tập t...

02.08.2018 04:56 PM - Nhận xét
Có thể đã xem trang quảng cáo của chúng tôi trên tờ New York Times vào thứ Hai, ngày 4 tháng 6. Quảng cáo dành cho Zoho One, một bộ ứng dụng duy nhất mà chúng tôi gọi là Hệ điều hành dành cho doanh nghiệp. Nhiều bạn đã nâng cấp hoặc mua Zoho One kể từ khi nó ra mắt vào nửa cuối năm 2017.
10.06.2018 08:12 PM - Nhận xét
Chúng tôi chỉ sử dụng phần mềm Zoho để điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh
18.04.2018 03:56 PM - Nhận xét