Quản Trị 4.0
Trident được đặt tên như vậy vì nó mang đến nhiều ứng dụng và chức năng khác nhau phục vụ cho ba trụ cột của không gian làm việc: giao tiếp , năng suất và kinh doanh , được hợp nhất và hoàn thiện thành một công cụ mạnh mẽ tại nơi làm việc.
09.02.2023 09:37 PM - Nhận xét
Có rất nhiều công cụ giúp cộng tác, làm việc nhóm hiệu quả. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều dùng cùng một ứng dụng. Vậy làm thế nào để tối ưu hoá giao tiếp khi đang làm việc từ xa? Đọc ngay bài viết này để tìm hiểu.
10.06.2022 03:33 PM - Nhận xét
Hiện nay, làm việc từ xa (remote work) lại là một giải pháp thay thế khả thi cho cuộc sống văn phòng bận rộn. Vậy cách tốt nhất để thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm làm việc từ xa là gì?
08.06.2022 04:51 PM - Nhận xét
Mặc dù COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn đi qua, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài mãi về sau này. Bài viết này sẽ đưa ra 3 cách thực hiện để thích ứng với Hybrid work. Mời bạn tham khảo.
24.03.2022 11:15 AM - Nhận xét
Mặc dù COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn đi qua, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài mãi về sau này. Bài viết này sẽ đưa ra 3 cách thực hiện để thích ứng với Hybrid work. Mời bạn tham khảo.
24.03.2022 11:15 AM - Nhận xét