Quản Trị 4.0
YouTube là nền tảng chia sẻ video miễn phí đã thay đổi cách mọi người chia sẻ và xem video trực tuyến. Trung bình, người dùng Internet dành khoảng 30 phút trên YouTube mỗi ngày.
15.08.2022 10:22 AM - Nhận xét
TrainerCentral - nền tảng đào tạo tất cả trong một, được xây dựng để giúp bạn điều hành một doanh nghiệp đào tạo thành công....
12.08.2022 03:33 PM - Nhận xét

Đã qua cái thời mà học trực tuyến là một khái niệm mới lạ. Mặc dù thuật ngữ "E-learning" đã xuất hiện từ cuối năm 1999, nhu cầu tránh không gian công cộng trong đại dịch COVID-19 đã giúp cho việc học trực tuyến trở nên phổ biến hơn rất nhiều.

Hiện nay, hầu hết các học viện giáo dụ...

12.08.2022 02:29 PM - Nhận xét