Quản Trị 4.0
Tích hợp Zoho People và Microsoft Teams sẽ giúp nhân viên và người quản lý hoàn thành một số chức năng nhân sự quan trọng nhất từ ​​chính Teams mà không cần phải đăng nhập vào Zoho People.
10.11.2022 11:46 AM - Nhận xét
Hiệu suất của nhân viên là một chỉ số đánh giá sự thành công của cả nhân viên và tổ chức. Cùng tìm hiểu năm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên và cách cải thiện.
30.09.2022 02:55 PM - Nhận xét
Giúp nhân viên khai thác hết tiềm năng của họ là điều quan trọng để thúc đẩy hiệu suất tổ chức của bạn. Khi nhân viên hoạt động tốt, dịch vụ của tổ chức sẽ toàn diện hơn và kết quả là doanh số bán hàng sẽ bùng nổ theo cấp số nhân.
26.09.2022 09:54 AM - Nhận xét