Quản Trị 4.0
Sự gia tăng nhận thức trong thế giới ngày nay có nghĩa là khách hàng đã mong đợi nhiều hơn từ các doanh nghiệp. Sự lan rộng của internet đã mang lại một thay đổi lớn khác trong bối cảnh kinh doanh - bạn không còn phải cạnh tranh với các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự nữa.
30.01.2023 02:52 PM - Nhận xét
Theo hành trình mua hàng B2B của Gartner , khách hàng ngày nay tham gia vào quá trình mua hàng "phi tuyến tính"
16.01.2023 04:07 PM - Nhận xét
Khảo sát BI & Analytics 23 dựa trên những phát hiện từ khảo sát lớn nhất và toàn diện nhất của người dùng End Intelligence End.
09.01.2023 03:47 PM - Nhận xét
Trước khi dữ liệu được thu thập qua các kênh khác nhau trong tổ chức của bạn có thể được đưa vào sử dụng, dữ liệu đó cần được xác định, trích xuất và chuẩn bị cẩn thận. Dữ liệu sạch được sắp xếp và không có lỗi để nó có thể được cung cấp cho các kho dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh.
20.07.2022 03:20 PM - Nhận xét