Quản Trị 4.0
Bạn đang điều hành cửa hàng quần áo. Bạn nhận thấy có một khách truy cập đã vào xem quảng cáo hàng tuần của mình. Tuy nhiên, cô ấy chỉ xem đi xem lại và dường như không tìm được thứ như mong muốn. Vậy làm thế nào để chốt được hàng với người này?
27.04.2021 11:55 AM - Nhận xét
Zoho cho ra mắt tuỳ CANVAS STUDIO. Giờ đây, bạn có thể dùng Canvas để tự thiết kế lại hoàn toàn Zoho CRM của mình nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn.
26.02.2021 12:07 PM - Nhận xét
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CRM, chúng tôi biết rõ diễn biến từng giai đoạn phát triển của một doanh nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi vẫn luôn phát triển để hỗ trợ hàng triệu khách hàng bằng cách đặt nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.
05.01.2021 03:41 PM - Nhận xét
Sridhar Vembu - người sáng lập Tập đoàn Zoho đã thành lập một 'công ty khởi nghiệp trường học nông thôn' (rural school start-up) nhằm cung cấp giáo dục và thực phẩm miễn phí cho trẻ em ở đây.
04.11.2020 05:36 PM - Nhận xét
Một nghiên cứu so sánh lý giải tại sao chúng ta không nên sử dụng spreadsheets cho việc phân tích (Analytics)
28.10.2020 10:56 AM - Nhận xét